Kongressiterveiset Kiinasta: Ekosysteemipalvelut ovat mahdollisuus metsäviestinnälle

Ekosysteemipalveluiden yhteismitallistaminen ja määrällinen arviointi on yhä haastavaa, todettiin Ecosystem Services Partnershipin maailmankongressissa Kiinassa joulun alla. Metsäyhdistyksen Kai Lintunen toi tapahtumassa esiin viestinnän tärkeyden, jotta metsien tarjoamat hyödyt ymmärretään kestävän kehityksen ratkaisuna. 

”Suomalaiset yritykset, metsänomistajat ja muut metsiä käyttävät tahot ovat onnistuneet tuomaan ymmärrettävästi esiin viestiä tärkeimmän uusiutuvan luonnonvaramme tuottamista ratkaisuista yhteiskunnalle”, Lintunen totesi Shenzhenissä järjestetyssä kongressissa.

”Ekosysteemipalvelujen yhteistuotanto on erinomainen malli, jolla Suomen metsätalous pärjää maailman markkinoilla yhä paremmin. Samalla hehtaarilla pystytään tuottamaan samaan aikaan useita palveluja – niin aineellisia kuin aineettomiakin.”

Ekosysteemipalvelujen maailmankonferenssissa muistutettiin luontoon ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvien ratkaisujen välttämättömyydestä ihmiskunnan tulevaisuudelle. Maailmanlaajuiset ympäristökysymykset, kuten uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen, uusiutuvien luonnonvarojen riittävyys, ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden säilyminen, vesivarat ja veden laatu, ravinto ja ihmisten hyvinvointi listataan rutiinilla, mutta niiden mittaaminen ja arvottaminen on vasta alkanut.

”Parikymmentä vuotta tutkimusta ja noin 18 000 tieteellistä julkaisua myöhemmin ekosysteemipalvelujen merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ei ole vieläkään tyhjentävästi selitetty”, totesi ekosysteemipalveluiden isä, arvostettu australialaisprofessori Robert Costanza.

Costanzan mukaan luonnon tuottamia hyötyjä mitataan liian tiukasti rahassa. Hyötyjen arvottamisessa pitäisi painottaa myös niiden tehokkuutta, oikeudenmukaisuutta ja kestävyyttä.

”Ekosysteemipalvelut ja niiden edut on erotettava toisistaan. Vaikka ekosysteemipalveluille osataan jo mitata arvoja, se ei merkitse sitä, että niillä olisi käypä markkina-arvo. On yleinen harhakäsitys, että rahallinen arvo olisi sama kuin vaihtoarvo”, Costanza sanoi Shenzhenissä.

Ekosysteemipalveluiden maailmankongressin järjesti Ecosystem Services Partnership -verkosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen tiede, politiikka ja ekosysteemipalveluiden käytännön ratkaisut kestävän kehityksen ja suojelun edistämiseksi. ESP:n jäsenenä on muun muassa Suomen ympäristökeskus.

Joulukuun puolivälissä Kiinan Shenzhenissä järjestetty ESP-kokous oli jo yhdeksäs. Teema oli tänä vuona kulttuurinen: miten palauttaa ihmisen ja ympäristön yhteys luontolähtöisin keinoin.

Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen toi kongressin puheenvuorossaan esiin pohjoiset metsät monipuolisena ekosysteemipalvelujen lähteenä. Hän myös muistutti metsien käytön hyväksyttävyydestä, jotta metsien tuottama hyvinvointi saadaan käyttöön.

”Pohjoisten metsien kestävä käyttö tuottaa ratkaisuja, mutta se pitää osata kertoa positiivisena mahdollisuutena maailmalle”, Lintunen huomauttaa. ”Meidän tulee hyödyntää metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut myös viestinnällisesti. Viestintään on varattava riittävät resurssit, ja toiminnan on oltava pitkäjänteistä. Meidän on osattava kertoa upeita tarinoita vaikeasti ymmärrettävistä palveluista ja tuotteista.”

Voimakas tarve vahvaan metsäviestintään ja erityisesti vetoavien tarinoiden kertomiseen korostui samasta näkökulmasta myös aiemmin syksyllä metsäalan suurtapahtumassa Kanadassa.

”Metsäala on pitkään ollut kestävyyden suunnannäyttäjä, mutta osaaminen on pystyttävä kertomaan myös vetoavina tarinoina”, Kai Lintunen totesi Kanadan pääkaupungissa Ottawassa järjestetyssä suuressa metsäalan tapahtumassa. Lintusen mukaan voimakkaiden tarinoiden merkitystä ei voi väheksyä. Vaikka faktat ovat faktoja, mielikuvat merkitsevät monelle kuulijalle todellisuutta.

Kanadassa järjestetyn viestintäseminaarin otsikko kysyi, kuinka metsien käytöstä pitäisi kertoa muulle maailmalle: How do we lead forestry out of the woods? Seminaari oli osa Kanadan kansallista metsäviikkoa ja pohjoisamerikkalaisen yhteistyöjärjestö Sustainable Forestry Initiative (SFI) - vuosikokousta. Sen järjestivät eri mantereiden alueelliset viestintäverkostot, joita FAO koordinoi.

Lintunen korosti tapahtumassa pitämissään puheenvuoroissa pohjoisten metsien hoidon ja käytön tuottamia biotalousratkaisuja ja kertoi uusista innovaatioista esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen. Hän toi esiin myös esimerkkejä positiivisesta yhteistyöstä, kuten Suomen onnistuneen vaikuttamisen Euroopan Parlamentin maankäyttöpäätökseen metsien osalta (Lulucf).

Lintusen mukaan on haasteellista kertoa metsien suojelun ja käytön tasapainosta vaikkapa ilmastonmuutoksen torjumisessa. ”Metsien kestävän käytön ja puutuotteiden rooli ei aukene alaa tuntemattomalle helposti, kun taas metsät koskemattomina säilyttävä ajatustapa on usein helpompi käsittää. Metsiä pidetään yhä muuttumattomina ympäristöinä”, Lintunen totesi.

Metsämiesten Säätiö tuki Kai Lintusen esiintymistä kongresseissa.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Kai Lintunen, Suomen Metsäyhdistys,
kai.lintunen(a)smy.fi, puh. 050 3512415  

Julkaistu: 22.01.2018