Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiö sulautuu Metsämiesten Säätiöön

Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiö sulautuu Metsämiesten Säätiöön 1.8.2018. Vuoden 2017 lopussa Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön sijoitusvarallisuuden arvo oli runsas 100 000 euroa.

Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön tarkoituksena on koulutuksen ja tieteellisen tutkimustyön tukeminen ja kehittäminen, ja ennen kaikkea se on edistänyt mekaanisen metsäteollisuuden koulutusta Suomessa. Myös Metsämiesten Säätiöllä metsäalan koulutuksen kehittäminen on keskeisessä roolissa.

Sulautuvan säätiön ja vastaanottavan säätiön toiminnan tarkoitukset ovat olennaisesti samankaltaiset ja niiden toiminta on siksi osin päällekkäistä. Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön hallitus katsoi, että säätiön toiminta saa Metsämiesten Säätiön kautta nykyistä merkittävämmät resurssit ja vaikuttavuuden ja sulautumisen kautta Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön pääomaa voidaan hyödyntää jatkossa tehokkaammin puuteollisuuden koulutuksen kehittämiseen. Sulautumisesta arvioidaan syntyvän myös kustannussäästöjä säästyneiden hallintokulujen muodossa ja skaalaetuina sijoitustoiminnassa. Sulautuminen keskittää myös apurahojen myöntämistä ja näin edistetään koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena.

Metsämiesten Säätiölle tämä sulautuminen on neljäs. Vuonna 2017 sulautui Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiö, 2015 Metsänparannussäätiö ja 2014 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hallinnoima Metsätalouden edistämisrahasto. Säätiömaailmassa sulautumiset eivät ole yleisiä.

Metsämiesten Säätiö on tänä vuonna 70-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä metsäalan yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Se tukee vuosittain metsäalaa noin 1,6 miljoonalla eurolla.


Lisätietoja:
Nina Pärssinen, Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön hallituksen puheenjohtaja, Metsäteollisuus ry, nina.parssinen(a)forestindustries.fi, 040 503 2353
Soile Koriseva, Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön asiamies, Metsäteollisuus ry soile.koriseva(a)forestindustries.fi, 044 509 7590
Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja, ilari.pirttila(a)mmsaatio.fi,  050 598 9920

Julkaistu: 01.08.2018