Metsähyvinvointi vahvistaa strategista työhyvinvointia

Metsähyvinvointi-ohjelma käynnisti vuonna 2010 aktiivisen työelämän kehityksen koko alalla. Taustalla oli metsäalan toimintamallien jatkuva muuttuminen, ja sen nähtiin vaikuttavan merkittävästi työntekijöiden tehtäviin. Vuosien aikana Metsähyvinvointi on vahvistanut strategisen työhyvinvoinnin kytkeytymistä organisaatioiden tulokselliseen toimintaan.

Ohjelman myötä käynnistyi erilaisia hyvinvointihankkeita, ja sen lisäksi yritykset investoivat paljon myös omaa rahaansa ja aikaansa. Alan toimijat ovat havainneet, että uudistuminen vaatii osaavia, motivoituneita ja hyvinvoivia ihmisiä. Metsähyvinvoinnin hankkeissa, tilaisuuksissa ja Metsäalan Johtamisakatemiassa mukana ovat olleet kaikki isot metsäorganisaatiot sekä laaja joukko pienempiä yrityksiä ja toimijoita, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksiä sekä yrittäjiä ympäri Suomea.

Ohjelmasta tehdyssä arvioinnissa nähtiin, että strateginen työhyvinvointi on noussut keskusteluun yhä vahvemmin. Se on tärkeää yritysten  toimintaympäristön muutoksessa, jossa työn vaatimukset kasvavat. Metsähyvinvoinnissa on yhteisen työskentelyn myötä syntynyt hyvää tiedon ja kokemusten jakamisen kulttuuria. Tätä edistetään edelleen virittämällä keskustelua sekä jakamalla oivalluksia hyvästä työkulttuurista verkkosivujen ja muiden kanavien kautta. Lisäksi Metsähyvinvointi osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on mahdollista viestiä tärkeistä teemoista asian edistämiseksi.

Ohjelman aikana syntynyt Metsäalan Johtamisakatemia on yksi merkittävä keino edesauttaa metsäalaa vastaamaan kestävään tulevaisuuteen. Tarvitsemme uutta ymmärrystä johtamiseen, motivaatioon ja yhdessä onnistumiseen.

Metsähyvinvoinnin Silmuihin on kiteytetty näkemys hyvän työkulttuurin tarpeista. Niiden kautta jokainen voi löytää eniten omaa työarkeaan koskettavat asiat, mitä hyvää on tehty ja millaisia asioita on syytä vahvistaa. Silmuihin on sisäänkirjoitettu hyvän työkulttuurin kestävä maaperä.

Lisätietoja:

viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen(a)metsateho.fi, puh. 0405704777

www.metsahyvinvointi.fi

 

Julkaistu: 26.03.2018