Metsätalousinsinöörien uraseurantamittari tuottaa tietoa valmistuneiden työllisyydestä ja koulutuksen tuottamien valmiuksien riittävyydestä työuralla

Työllisyys on keskeinen onnistuneen koulutuksen arviointikriteeri. Näkökulma on siirtynyt valmistuneiden työllisyysasteen tarkastelusta siihen, miten hyvin valmistuneet työllistyvät koulutustaan laadullisesti vastaaviin työtehtäviin. Opetus- ja kulttuuriministeriön laadullisen työllisyyden arviointiryhmä antoi suositukset keväällä 2017 koulutuksen ja työn välisen laadullisen vastaavuuden arviointiin. Suositusten mukaan työllistymisen laadulla tarkoitetaan työllistymisen sisältöä ja luonnetta, työllistymisen vastaavuutta koulutuksen sisältöön ja vaatimuksiin, työsuhteen muotoa sekä työllistyneen tyytyväisyyttä työhönsä (OKM 2017). Työryhmän mukaan parhaiten laadullisen työllistymisen arvioimisessa tarvittavaa tietoa saadaan uraseurantojen avulla.

Valtakunnalliset uraseurannat eivät kuitenkaan sisällä koulutusalakohtaisia tietoja, joiden tarpeellisuus koulutuksen kehittämisessä havaittiin Työtehoseura ry:n toteuttamassa ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Metsätalousinsinöörikoulutuksen kehittämishankkeessa (2014 - 2015).

MTI-uraseurantamittarihankkeessa (2017 -2018) kehitetään ensimmäinen alakohtainen mittaristo tuottamaan tietoa koulutuksen työelämävastaavuudesta sekä valmistuneen metsätalousinsinöörin laadullisesta työllisyydestä viiden uravuoden ajalta valmistumisesta. Mittarilla kerätään myös tietoa siitä, miten ammattitaitoa on kehitetty valmistumisen jälkeen ja millaisia jatko- ja lisäkoulutustarpeita on olemassa. Muuttuvat osaamistarpeet metsäalalla korostavat jatko- ja täydennyskoulutuksen merkitystä työelämässä tarvittavan osaamisen tuottajana. Saatavaa tietoa oppilaitokset voivat hyödyntää opetuksen kehittämisessä erityisesti jatkoja lisäkoulutuksen osalta.

Metsätalousinsinöörien uraseurantamittarin kehitystyötä on vuonna 2017 tehty laajassa yhteistyössä kaikkien kuuden MTI-koulutusta toteuttavan  ammattikorkeakoulun, Hämeen, Lapin, Kaakkois-Suomen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen sekä Karelian, Novian ja työelämän kanssa. Edustajat Metsäteollisuus ry:stä, Koneyrittäjien liitosta, Metsähallituksesta, Loimusta, Metosta, Teollisuusliitosta ja MTK:sta ovat tuoneet
työelämän näkemyksen mitattaviin kriteereihin. Mittari valmistui vuoden 2017 lopussa ja sen toimivuus testattiin ammattikorkeakoulujen focus group
-työskentelyissä. Ensimmäinen MTI- uraseurantamittaus toteutetaan keväällä 2018 ja tulokset valmistuvat vuoden 2019 alussa.

Hankkeen toteuttaa Työtehoseura ry yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa Metsämiesten Säätiön rahoittamana.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Eila Lautanen, Työtehoseura ry, eila.lautanen(a) tts.fi, puh. 044 7143686
Tutkija Riitta Kilpeläinen, Työtehoseura ry, riitta.kilpelainen(a)tts.fi, puh. 050-3087535
 

Julkaistu: 08.03.2018