Suomalaisen puutukimuksen tulokset samaan tietokantaan

Puurakentaminen on hyvässä myötätuulessa; vuoden 2018 alussa voimaan tulevat rakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja uudet palomääräykset mahdollistavat puun käytön rakentamisessa entistä paremmin.

Uudet määräykset mahdollistavat puun käytön lisäämisen rakentamisessa, mutta menestyminen edellyttää puualan kehitystyölle uutta vauhtia ja tehokkuutta. Juuri nyt alalla tarvitaan yhteistyötä ja tutkimusta, jolla kehitetään materiaalien ominaisuuksia, parannetaan alan materiaali- ja resurssitehokkuutta ja löydetään uusia loppukäyttösovellutuksia ja liiketoimintamalleja.

Jotta alan tutkimusyhteistyö ja yritysten tarpeet kohtaisivat entistä paremmin, Puutuoteteollisuus ry on kehittänyt ja nyt julkaissut puutuotealan hankeportaalin, joka kokoaa suomalaisen puututkimuksen ja niiden tarjoamat tulokset samaan tietokantaan.

Juuri valmistunut hankeportaali on työkalu, jonka avulla:
- tutkimustiedon hankinta nopeutuu ja helpottuu
- tiedeyhteisöjen ja teollisuuden välinen tiedonvaihto tiivistyy
- alan tutkimusresurssien käyttö tehostuu; vältetään päällekkäisyyttä ja rakennetaan uutta vanhan osaamisen päälle
- saadaan kokonaiskuva puutuotealan tutkimusvolyymistä ja kehityssuunnasta
- aktiiviset yhteisöt ja asiantuntijat tulevat näkyviksi
- parannetaan alan kilpailukykyä kumuloimalla osaamista

Käytännössä hankeportaali on nettipohjainen portaali (www.hankeportaali.fi), joka on kaikille avoin puutuotealan tutkimushankkeiden keskitetty tietopankki. Siihen sisältyvät:
- käynnistyvät ja käynnissä olevat hankkeet (linkit hankkeiden sivuille)
- kirjasto valmiille hankkeille
- kontaktilista teollisille toimijoille aktiivisista tutkimuslaitoksista ja osaamiskeskuksista / asiantuntijoista

Tutkimushankkeiden omistajat vastaavat projektien tallennuksesta, hankesivujen sisällöstä ja hakusanojen valinnasta. Ajantasaisuus varmistetaan 1-2 kertaa vuodessa järjestettävien tutkimuspäivien yhteydessä.

Hankeportaalin hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi tutkijat, tutkimuslaitokset, teollisuus, rahoittajat ja opetusala.

Portaalin ylläpidosta ja ajantasaisuudesta vastaa Puutuoteteollisuus ry ja se sijoitetaan www.puutuoteteollisuus.fi -sivujen yhteyteen. Portaalin rahoittajina oli Puutuoteteollisuuden lisäksi Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Seppo Romppainen, Puutuoteteollisuus ry, seppo.romppainen(a)puutuoteteollisuus.fi, puh. +358 50 3765901
 

Julkaistu: 23.01.2018

Julkaistu: 23.01.2018