Työhyvinvointi puunkorjuuyritysten menestystekijänä

Tampereen yliopistossa on käynnissä kolmivuotinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää puunkorjuuyritysten työntekijöiden ja yrittäjien työhyvinvointia. Hanke päättyy syksyllä 2018. Tutkimuksessa arvioidaan työhyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen suunnattujen investointien ja ennakoivien toimien vaikuttavuutta sekä merkitystä yritysten menestystekijänä.

Hankkeen alkaessa vuonna 2016 toteutettiin kyselytutkimus metsäkoneyrittäjille ja -koneenkuljettajille. Kyselyvastauksia olisi toivottu enemmänkin, vastausprosentti jäi 19:ta. Nyt tammi-helmikuussa 2018 on kyselytutkimus uusittu, jonka vastausprosentiksi saatiin 17,5. Vastaukset analysoidaan kevään aikana. Hankkeeseen sisältyi myös metsäkoneyrittäjien haastattelut (15 yrittäjää), jotka toteutettiin viime vuonna. Haastattelussa kartoitettiin yrittäjien käsityksiä työkyvystä ja työhyvinvoinnista sekä selvitettiin yritysten käytössä olevia työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä menetelmiä ja malleja sekä niiden merkitystä ja vaikutusta yrityksen toimintaan. Taloudellista arviointia varten on tarkasteltu muutaman metsäkoneyrityksen tilinpäätöstietoja. Taloudellisten lukujen ja työhyvinvointia edistävien tekijöiden välinen mallinnus on vielä parhaillaan työn alla.

Tutkimushanke päättyy syyskuun 2018 lopussa, johon mennessä valmistuvat lopulliset tulokset ja niistä kertova raportti. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Metsämiesten Säätiö. Koneyrittäjien liitto ja Teollisuusliitto (aiemmin Puuliitto) ovat hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina.

Lisätietoja:
tutkijatohtori, TtT Anna Siukola, Tampereen yliopisto, anna.siukola(a)uta.fi, puh. 0503187749
 

Julkaistu: 08.03.2018