APURAHAN SAAJAT

Ohessa lehdistötiedotteet myönnetyistä apurahoista eri vuosina.

Uusimpien tiedotteiden loppupuolella on linkki apurahansaajaluetteloon, joka on erillinen pdf-dokumentti.

Apurahansaajaluettelossa ovat mukana kaikki vähintään 1500 euron suuruiset apurahat. Tätä pienemmät apurahat ovat pääosin metsäalan opiskelijoille kansainvälisyyden lisäämiseksi kohdennettuja matka- ja opintoapurahoja.