APURAHANSAAJAN OHJEET

Hakijoille, jotka saavat myönteisen rahoituspäätöksen, lähetetään Säätiöstä apurahan myönnöstä kertova kirje, josta selviää myönnetyn apurahan suuruus, hankekoodi, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset ja muut yksityiskohdat.

Myönteisen apurahapäätöksen saaneille luodaan Kasööriin apurahahakemuksen pohjalta sopimus apurahan käytöstä. Se tulee täydentää apurahan maksatukseen liittyvien tietojen osalta sekä muilta osin apurahan myöntöpäätöstä vastaavaksi. Sopimus postitetaan Metsämiesten Säätiöön allekirjoitettuna osoitteella Ulvilantie 23 b 13, 00350 Helsinki. Sopimuksen tulee olla perillä ja sisällöltään Säätiön hyväksyttävissä viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen apurahaerän maksua. Mikäli sopimus ei saavu Säätiöön myöntövuoden marraskuun loppuun mennessä asia tulkitaan niin, ettei Säätiön myöntämää apurahaa käytetä, eli myöntöpäätös on peruuntunut.

Kaikkien apurahansaajien on lähetettävä apurahasopimuksessa sovitussa aikataulussa Kasöörin kautta tiedote ja raportti apurahan käytöstä. Mikäli niitä ei tehdä määräajassa, Säätiö muistuttaa asiasta ja viivästyksellä voi olla vaikutus tuleviin apurahapäätöksiin.