Etusivu » Metsä puhuu uusille osaajille – mitä on opittu?

Metsä puhuu uusille osaajille – mitä on opittu?

Metsä puhuu uusille osaajille -hankeen tavoitteena on saada lisää motivoituneita opiskelijoita metsä- ja puuopetuksen kaikille asteille. Hankkeessa tuetaan oppilaitosten markkinointia valtakunnallisesti. Tehtävänä on koota tietoa, kokeilla ja levittää parhaita markkinointi- ja viestintäesimerkkejä sekä tuottaa materiaalia yhteiseen käyttöön.
Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n ja Maaseutuammattiin ry:n hankkeiden kanssa. Oppilaitosten kanssa pidetyissä tilaisuuksissa on jaettu kokemuksia ja saatu ehdotuksia toimenpiteistä, jotka parhaiten tukevat niiden omaa markkinointia. Yhteinen markkinointi, onnistumisten ja epäonnistumisten jakaminen sataa varmasti jokaisen laariin.
Suuri tarve on välittää monipuolista kuvaa alasta, jolla on tarjota mielenkiintoinen opiskelupaikka ja monipuolisia työtehtäviä. Menneisyydestä kumpuavia mielikuvia metsä- ja puualasta muutetaan monin keinoin.

Opettajat keskiössä
Häme-Uusimaan alueen koulutuksenjärjestäjät (Hamk, Hami, Novia, Lamk, Helsingin yliopisto, TTS, Keuda) suunnittelevat yhdessä Puunjalostusinsinöörien, Metsäteollisuus ry:n ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa markkinointityötä. Koska varsinkin opinto-ohjaajien ajasta eri toimialat ja koulutuksenjärjestäjät kilpailevat, päätettiin järjestää tehokas päivän vierailu, joka antaa läpileikkauksen alan koulutukseen.
Lokakuisen perjantaipäivän vierailu suuntautui Viikin kampukselle ja Aalto-yliopistolle. 34 opettajaa sai sekä kuulla että kokeilla työpajoissa, millaista metsä- ja puualan opiskelu tänä päivänä on. Mukana vierailulla olivat myös Novia, Työtehoseura ja Lahden ammattikorkeakoulu. Novia kertoi omassa esityksessään myös Hämeen ammattikorkeakoulun opinnoista. Metsä Groupilla kerrottiin työelämän tarpeista ja mahdollisuuksista.
Palautteeseen vastanneet opettajat kertoivat, että käsitys alasta ja koulutuksesta muuttui. ”Minulla oli vanhentuneet tiedot metsä- ja puualan opinnoista.” ”Vierailu monipuolisti käsitystäni opinnoista. ” ”Samalla kertaa tietoa eri asteilta, mainiota.” Opettajat olivat vierailun jälkeen myös valmiita suosittelemaan alaa omille oppilailleen todennäköisyydellä 4,2 (asteikolla 1-5).
Vierailulle asetettu tavoite täyttyi. Samalla konseptilla oli suunniteltu vierailu joulukuun alkuun Lahden seudulle. Valitettavasti osallistujamäärä olisi jäänyt pieneksi, mutta tilaisuus siirretään keväälle.

Konkretiaa alasta
Metsäalan yhteinen Bioaika-rekan kiertue toi konkretiaa monen lukion oppilaille siitä, mitä biotalous oikein on. Rekan ”tori” tarjosi mahdollisuuden oppilaitoksille biotalouteen liittyvien opiskelumahdollisuuksien esittelylle. Hanke suunnitteli ja teki banderollin ja roll-upin sekä lukioiden oppilaille jaettavaksi kirjanmerkin. Näissä materiaaleissa on kartalla kaikkien metsä- ja puualan oppilaitosten sijainti sekä osoitteet lisätietoihin opiskelumahdollisuuksista.
Metsä puhuu uusille osaajille -hanke oli kumppanina myös viidennen kerran järjestetyissä Mahdollisuuksien metsä -kouluvierailukampanjassa. Metsäalan yritysten lähettiläät ja tänä vuonna myös alan opiskelijat tavoittivat noin 25 000 yhdeksäsluokkalaista. Lähettiläät esittelevät ja jättävät koululle tuotesalkun, joka on Metsä puhuu -hankkeen tuotantoa. Sen sisältöä on vuosittain kehitetty. Opettajien palautteen mukaan tuotesalkku on hyvä opetusväline ja suurin osa opettajista kertoi hyödyntävänsä salkkua myös vierailun jälkeen.
Salkku kertoo nimensä mukaisesti metsäteollisuuden tuotteista, mutta myös niistä ammateista, joiden osaamista tarvitaan ennen kuin puuraaka-aineesta saadaan salkun tuotteita. Salkkua voi tilata ja sitä onkin toimitettu myös muille kuin kampanjaan osallistuneille lähettiläille ja annettu opettajille.

Sosiaalisen median käytöstä opittua
Hanke järjesti kaksi koulutustilaisuutta sosiaalisen median hyödyntämisestä markkinoinnissa.  Oppilaitoksella paras potentiaali sosiaalisen median markkinoinnissa ovat sen omat opiskelijat. Opiskelijajoukolla on todennäköisesti isompi seuraajamäärä kuin oppilaitoksella. Opiskelijoiden jakama sisältö saa aikaan enemmän vuorovaikutusta kuin koulun jakama.
”Opiskelijan somevaikutus ei synny pakotetuista mainospuheista, robottina toistetusta sisällöstä eikä päälle liimatusta kivasta. Se syntyy aitoudesta ja hänen tunneyhteydestä verkostoonsa”, neuvoi Hanna Takala Zentosta. Aivan kuten vaikuttajamarkkinoinnissa yleensäkin, tulee sisällön olla tekijän itsensä näköistä. ”Opiskelija kyllä kertoo, että toimialalla on kivaa, kun toimialalla on kivaa”, painotti Takala.
Mainonta sosiaalisessa mediassa tavoittaa nuoria huomattavasti paremmin ja edullisemmin kuin perinteisissä medioissa. Kiitos Big Datan ja sosiaalisen median algoritmien, mainontaa voi kohdentaa tarkasti. Se voidaan eriyttää muun muassa iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella. ”Helsingin ylipisto teki vuonna 2017 somemainoskampanjan eri metsätieteiden opintosuunnille. Markkinointi kohdistettiin esimerkiksi metsästyksestä, biologiasta ja maantieteestä kiinnostuneille nuorille. 56 % hyväksytyistä hakijoista oli nähnyt mainoskampanjan. Hakijamäärä nousi 24 %.” kertoi Samuli Junttila Keima Creativesta.
Metsä puhuu uusille osaajille -hankkeessa oppilaitoksilta tuli idea kerätä yhteiselle sivustolle opiskelijoilta kuvia ja lyhyitä tarinoita siitä, miksi he aloittivat metsä- tai puualan opinnot, millaista opiskelu on sekä heidän haaveistaan työelämässä. Nelisenkymmentä opiskelijaa on lähettänyt oman tarinansa julkaistavaksi.
Hankkeessa kuvattiin kaksi vajaan minuutin pituista ”Suomen parhaat nuoret” -videota alan koulutuksista. Videoista toinen liittyy metsätalouteen ja toinen tuotteiden valmistukseen. Videoita ja opiskelijoiden tarinoita kokoavaa verkkosivua tullaan käyttämään vuoden 2018 alussa ennen kevään yhteishakua alan markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa, erityisesti YouTubessa.

Metsä puhuu uusille osaajille -hanke on saanut Metsämiesten Säätiöltä tukea kahtena vuotena.

Lisätietoja: Asiantuntija, nuorisoviestintä Vilma Issakainen, Suomen Metsäyhdistys, vilma.issakainen(at)smy.fi, puh. 040 1836994 Johtava asiantuntija, nuorisoviestintä Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys, sirpa.karkkainen(at)smy.fi, puh. 050 3512416

Linkki opiskelijoiden tarinoihin ja kootusti tietoa koulutuksesta: https://www.smy.fi/metsa-puhuu/

Julkaistu: 08.01.2018