Metsämiesten Säätiö kasvattaa apurahanjakoaan vuodelle 2011

maanantai, 25.10.2010

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2011 apurahoja noin 1,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen on 100.000 euroa.

Apurahat ovat haettavissa 1.12.2010 - 31.1.2011 välisenä aikana Säätiön kotisivuille 1.12. avattavan uuden apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta. Päätökset apurahoista tehdään maaliskuun puolessa välissä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen.

Metsämiesten Säätiö hakee Metsä puhuu –tulevaisuushankkeen rinnalle toista mittavaa strategista rahoituskohdetta metsäalan työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tavoitteena on monivuotinen usean rahoittajan ja usean käytännön toimijan yhteispanostus asiaan.

Apurahat suunnataan seuraaviin kohteisiin:

1. Tutkimus

 • Metsiin perustuva hyvinvointi
 • Metsäalaan vaikuttavat kehityssuunnat, mahdollisuudet ja niiden vaikutukset
 • Metsäpolitiikka
 • Käytännön metsätalous
 • Säätiön muita painopistealueita palveleva tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena on metsäalan tulevaisuuden vahvistaminen. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, käytännönläheisyyttä ja kokonaiskuvan luomista. Hankkeissa painotamme taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten ja ekologisten näkökulmien huomioimista.

Edellytämme kaikilta tutkimushankkeilta tutkijayhteisön ulkopuolelle kohdentuvaa vuorovaikutusta ja viestintää sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

2. Metsäkulttuuri

 • Metsähistoria ja -perinne 
 • Metsän merkitys kulttuurin eri alueilla
 • Yhteisöllisyys ja ammatillinen arvostus
 • Uudet avaukset nuorten näkökulmasta

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat yksi viestinnän keino metsähistorian tunnistamiseksi, nykyisyyden ymmärtämiseksi, uuden luomiseksi sekä henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeilla voidaan myös edistää metsäalan kiinnostavuutta ja vahvaa tulevaisuutta.

3. Koulutus

 • Lasten ja nuorten metsätiedot ja -taidot
 • Hyviä osaajia metsäalalle
 • Metsäalan koulutuksen laatu
 • Metsäalan opiskelijoiden kansainvälisyys

Koulutushankkeilla tuetaan osaamisen kehittymistä metsäalalla. Tavoitteena on saada lahjakkaita nuoria opiskelijoiksi, eri alojen osaajia metsäalalle sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteyksiin. Osaamiseen tarvitaan laadukasta opetusta ja oppimateriaaleja. Palkitsemme hyvästä opiskelusta myöntämällä vuosittain stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille.

4. Viestintä

 • Metsäalan arvostus ja kiinnostavuus
 • Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu
 • Tilaisuudet ja tapahtumat

Viestintähankkeiden ja erilaisten tilaisuuksien avulla lisätään metsäalan tunnettuutta, kiinnostavuutta ja vetovoimaa sekä edistetään metsäalan ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

5. Hyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Metsätyömieskotien toimintaedellytykset

Hyvinvointihankkeilla tavoitellaan hyvää elämää metsäalalla työskenteleville. Hankkeet voivat tähdätä esimerkiksi johtamisen parantamiseen, työvalmiuden ylläpitoon tai muutosvalmiuden lisäämiseen. Sosiaalisen turvaverkon pettäessä Säätiöltä on mahdollista hakea myös tapauskohtaista, erilliseen harkintaan perustuvaa sosiaalista tukea.

Yleistä hakemisesta

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille ja ryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen. Apurahoista päätettäessä edellytetään hakemukseen liitettyä suunnitelmaa tulosten viemiseksi käytäntöön ja julkisuuteen.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.