Ihminen ja metsä -seminaari 1.10.2012: Metsätaloudessa fokus ihmisiin

tiistai, 02.10.2012

Suomessa on kaksi mittavaa voimavaraa: ihmiset ja metsät. Metsien kestävässä käytössä olemme maailman johtavia maita. Metsäalan työhyvinvoinnin osalta vastaava johtoasema on asetettava tavoitteeksi vähintään kansallisella tasolla. Ihminen ja metsä ovat kaksi keskeisintä voimavaraa ja menestystekijää, joilla voimme kansakuntana pärjätä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.                 

Metsämiesten Säätiö järjesti asiaa käsittelevän kutsuvierasseminaarin maanantaina 1.10.2012 Helsingissä Säätytalolla.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja sparraajana toimi ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriöstä. Tilaisuuden ohjelma ja alustukset löytyvät ohesta.

12.00    Seminaarin avaus
              - hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tikkanen, Metsämiesten Säätiö

             Metsäala ja sen työvoimatarve 2022
             - metsäalan strategisen ohjelman johtaja Sixten Sunabacka, Työ- ja 
                elinkeinoministeriö

            Metsäammattilaisten osaamistarpeet 2020-luvulle
             - pääjohtaja Jyrki Kangas, Metsähallitus

            Kommenttipuheenvuorot
             - asiakkuuspäällikkö Veikko Iittainen, Suomen Metsäkeskus
             - toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto
             - puheenjohtaja Sakari Lepola, Puuliitto
             - osaamiskeskuksen johtaja Anneli Leppänen, Työterveyslaitos

14.30     Metsämiesten Säätiön huomionosoitukset

15.00     Kahvi

15.30    Metsätalouden tulevat ammattilaiset – opiskelija-aineksen määrä ja laatu
             - yliopistonlehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto

             Metsäalan koulutuksen muutostarpeet
             - puheenjohtaja Jyrki Ketola, Metsätalouden koulutustoimikunta 

  Metsätalouden työhyvinvointi: mitä emme vielä tiedä ja missä tiedämme keskeisten kehittämiskohteiden olevan
  - teemajohtaja Marja Viluksela, Työterveyslaitos

16.50    Keskustelu

17.30    Päätössanat ja jatkotoimenpiteet
            - asiamies Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

             Savottabuffet

20.00    Tilaisuus päättyy

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.