Metsämiesten Säätiöltä 1,3 miljoonaa euroa apurahoja

tiistai, 13.03.2012

Metsämiesten Säätiö päätti 1,3 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2012. Apurahojen kohdentumisen suurena yhteisenä nimittäjänä on panostus ihmisiin. Apurahoilla lisätään metsätalouden työhyvinvointia, kasvatetaan osaamista, panostetaan koulutukseen sekä lisätään metsäalan kiinnostavuutta. Apurahapäätös perustuu Säätiön tehtävään, joka on metsäalan kehittämisen ohella metsäalalla toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Jaettava summa on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. 

Apurahat kohdentuvat Säätiön strategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • tutkimus:     291 000 eur (23 %) 22 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     290 000 eur (23 %) 10 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri:     270 000 eur (21 %) 34 eri hankkeeseen
  • koulutus:     212 000 eur (17 %) 41 eri hankkeeseen
  • viestintä:     178 000 eur (14 %) 11 eri hankkeeseen
  • muu:     46 000 eur (4 %) 5 eri hankkeeseen

Tutkimuksessa suurimman rahoituksen 100.000 euroa sai MMT, professori Anne Toppisen kaksi väitöskirjatyötä sisältävä Suomen metsäsektorin kilpailukykyä tutkiva monivuotinen hanke, jossa analysoidaan globalisaation, lainsäädännön ja kansainvälisen politiikan vaikutuksia Suomen metsäsektorin toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn. Kaikkiaan väitöskirjatöihin myönnettiin 138.000 euroa, tutkimushankkeisiin 120.000 euroa, matka-apurahoihin 19.000 euroa ja opinnäytetöihin 11.940 euroa.

Hyvinvoinnissa rahoitettiin Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa toteuttavia hankkeita. Työhyvinvointiohjelma on Säätiön uusi strateginen monivuotinen rahoituskohde. Suurimman rahoituksen 48.000 euroa sai MH, eMBA Jorma Tolosen johtama hanke, jolla luodaan vasta perustettuun Suomen metsäkeskukseen toimintatavat osallistavasti toteutetun muutoksen edistämiseen ja johtamiseen sekä tehokkaasti toimivien työhyvinvointia edistävien prosessien kehittämiseen.

Metsäkulttuurissa myönnettiin paljon pienehköjä apurahoja ja suurimpana Suomen metsämuseo Lustolle 82.000 euroa metsähistoriallisen filmi- ja videoaineiston tutkimushankkeeseen, metsäasioiden sähköisen esittelyaineiston tekoon sekä yleisötapahtumien järjestämiseen.

Koulutuksessa suurimman rahoituksen sai Suomen 4H-Liiton 4H-Metsäkouluhanke, joka kehittää järjestön metsä- ja luontotoimintaa. Kaikkiaan Säätiö myönsi oppimateriaalien tekoon 106.000 euroa, opiskelijoiden pääosin ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin, kansainvälisiin opintoihion ja harjoitteluihin 43.400 euroa sekä muihin koulutushankkeisiin 62.500 euroa.

Viestinnässä myönnettiin 125.000 euroa koko metsäsektorin yhteiseen Metsä Puhuu –tulevaisuushankkeeseen ja sen välievaluointiin. Hankkeesta vastaa Suomen Metsäyhdistys. Hanke on Säätiön strateginen, monivuotinen rahoituskohde, jolla viestitään nuorille monipuolisesta ja kiinnostavasta metsäalasta. Hankkeella vastataan tulevaan työvoimapulaan, varmistetaan parhaiden osaajien saaminen metsäalalle sekä lisätään metsäalalla työskentelevien ihmisten työhyvinvointia.

Muissa hankkeissa suurimpana apurahansaajana 30.000 eurolla oli Rovalan Setlementti, joka ylläpitää Palosalmen metsätyömieskotia.

Apuraha-anomuksia kertyi 272 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 4,3 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoteen oli haettujen apurahojen kokonaismäärässä 1,7 %. Hakemusten lukumäärä laski 6,5 % eli hankkeiden koko kasvoi haetulla apurahamäärällä laskettuna viime vuodesta. Säätiö on pyrkinyt viime vuosina lisäämään apurahojen vaikuttavuutta ja kasvanut hankekoko on osaltaan merkki hyvästä kehityksestä.

Kaikki vähintään 1.500 euron apurahan saajat löytyvät painopistealueittain oheisesta liitteestä.

Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä noin viikon kuluessa.

Lisätietoja: 

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.