Metsämiesten Säätiön vuoden 2010 apurahat haettavissa

maanantai, 30.11.2009

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2010 apurahoja noin 1,2 miljoonaa euroa uudistetun rahoitusstrategiansa mukaisiin kohteisiin, joita ovat:

1. Tutkimus

 • Metsiin perustuva hyvinvointi
 • Metsäalaan vaikuttavat kehityssuunnat, mahdollisuudet ja niiden vaikutukset
 • Metsäpolitiikka
 • Käytännön metsätalous
 • Säätiön muita painopistealueita palveleva tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena on metsäalan tulevaisuuden vahvistaminen. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, käytännönläheisyyttä ja kokonaiskuvan luomista. Hankkeissa painotamme taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten ja ekologisten näkökulmien huomioimista.

Edellytämme kaikilta tutkimushankkeilta tutkijayhteisön ulkopuolelle kohdentuvaa vuorovaikutusta ja viestintää sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

2. Metsäkulttuuri

 • Metsähistoria ja -perinne
 • Metsän merkitys kulttuurin eri alueilla
 • Yhteisöllisyys ja ammatillinen arvostus
 • Uudet avaukset nuorten näkökulmasta

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat yksi viestinnän keino metsähistorian tunnistamiseksi, nykyisyyden ymmärtämiseksi, uuden luomiseksi sekä henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeilla voidaan myös edistää metsäalan kiinnostavuutta ja vahvaa tulevaisuutta.

3. Koulutus

 • Lasten ja nuorten metsätiedot ja -taidot
 • Hyviä osaajia metsäalalle
 • Metsäalan koulutuksen laatu
 • Metsäalan opiskelijoiden kansainvälisyys

Koulutushankkeilla tuetaan osaamisen kehittymistä metsäalalla. Tavoitteena on saada lahjakkaita nuoria opiskelijoiksi, eri alojen osaajia metsäalalle sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteyksiin. Osaamiseen tarvitaan laadukasta opetusta ja oppimateriaaleja. Palkitsemme hyvästä opiskelusta myöntämällä vuosittain stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille.

4. Viestintä

 • Metsäalan arvostus ja kiinnostavuus
 • Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu
 • Tilaisuudet ja tapahtumat

Viestintähankkeiden ja erilaisten tilaisuuksien avulla lisätään metsäalan tunnettuutta, kiinnostavuutta ja vetovoimaa sekä edistetään metsäalan ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

5. Hyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Metsätyömieskotien toimintaedellytykset

Hyvinvointihankkeilla tavoitellaan hyvää elämää metsäalalla työskenteleville. Hankkeet voivat tähdätä esimerkiksi johtamisen parantamiseen, työvalmiuden ylläpitoon tai muutosvalmiuden lisäämiseen. Sosiaalisen turvaverkon pettäessä Säätiöltä on mahdollista hakea myös tapauskohtaista, erilliseen harkintaan perustuvaa sosiaalista tukea.

Yleistä hakemisesta

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille ja ryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen.

Apurahoista päätettäessä edellytetään hakemukseen liitettyä suunnitelmaa tulosten viemiseksi käytäntöön ja julkisuuteen.

Noin puolet vuonna 2010 jaettavan tutkimusapurahan määrästä on alustavasti sidottu jo käynnistettyjen monivuotisten ja strategisten hankkeiden rahoitukseen.

Metsämiesten Säätiön apurahahakemuslomakkeelle suomeksi kirjoitetut hakemukset on toimitettava yhtenä kappaleena liitteineen osoitteella Metsämiesten Säätiö, Ulvilantie 23 B 13, 00350 Helsinki. Hakemusten on oltava perillä viimeistään perjantaina 29.1.2010 klo 16.00. Faksilla, sähköpostilla tai myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Apurahojen myöntämisestä päätetään maaliskuussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse huhtikuussa, jolloin myös ensimmäiset sopimusten mukaiset vuoden 2010 apurahat maksetaan.

Hakemuslomakkeen ja ohjeet saa Säätiön kotisivuilta kohdasta Apurahan hakijalle. Lomakkeen voi tilata myös Säätiön toimistosta puhelimella numerosta (09) 560 7470 tai faksilla numerosta (09) 5607 4720.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.