Tapiosta uutta pääomaa Metsämiesten Säätiölle metsäbiotalouden tutkimuksen tukemiseen

keskiviikkona, 03.09.2014

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hallinnoima Metsätalouden edistämisrahasto on päätetty sulauttaa Metsämiesten Säätiöön. Rahasto on perustettu vuonna 1959 ja se on jakanut apurahoja metsäalan tutkimuksiin, erityisesti opinnäytetöihin. Sulautumisen ansiosta entistä suurempi osa rahaston pääoman tuotosta on mahdollista jakaa apurahoina suomalaisen metsäalan tutkimukseen.

Päätös rahaston perustamisesta tehtiin vuonna 1958. Alkupääoma tuli Osuuskassojen keskusliitolta ja rahasto suunnattiin tukemaan Tapion tutkimustoimintaa. Myöhemmin rahaston toimintatapaa on muutettu tukemaan metsäalan opinnäytetöitä. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli viime vuoden lopussa noin 51 000 euroa.

- Viime vuosina Metsätalouden edistämisrahasto on rahoittanut opinnäytetöitä, joiden aiheina ovat olleet esimerkiksi metsätilusjärjestelyiden ja yhteismetsien tiedottaminen, hakkuutähteen keruun taloudellisuus, kokorunkohinnoittelun mallintaminen sekä metsien käytön sosiaalinen kestävyys. Rahoituspäätökset on tehty Tapion johtokunnassa, joka on ollut rahaston hallinnoinnista vastaava toimielin, kertoo Tapion johtaja Ritva Toivonen.

- Tapio yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi vuodenvaihteessa, joten nyt on oikea aika keskittää Tapion toimintaa. Osana tätä prosessia sulautetaan Metsätalouden edistämisrahasto Metsämiesten Säätiöön. Tällä tavoin rahaston varat saadaan tehokkaammin hyödynnettyä suomalaisen metsäbiotalouden tutkimuksen tukemiseen ja rahaston perustamisen alkuperäinen tavoite jatkuu tarkoituksenmukaisesti. Meille on tärkeää, että rahaston tarkoitusperien mukainen toiminta jatkuu ja on mahdollisimman tehokasta.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö, joka jakaa vuosittain apurahoja noin 1,4 miljoona euroa. Apurahat on suunnattu tutkimukseen, metsäkulttuuriin, koulutukseen, viestintään ja hyvinvointiin. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on vuonna 1907 perustettu metsätalouden kehittämisorganisaatio.

- Otimme ilolla vastaan ehdotuksen sulauttamisesta. Se lisää metsäalan rahoituksen vaikuttavuutta ja on samalla selkeä luottamuksen osoitus säätiömme tehtävän toteuttamisesta eli metsäalan kehittämisestä, toteaa Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä.

Lisätietoja:

Johtaja Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, ritva.toivonen(at)tapio.fi,
puh. 040 526 8412

Asiamies Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, ilari.pirttila(at)mmsaatio.fi, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.