Metsämiesten Säätiöltä 1,2 miljoonaa euroa apurahoja

perjantai, 12.03.2010

Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa apurahoja. Summa on sama suuruinen kuin viime vuonna ja kohdentuu Säätiön viime syksynä julkistetun strategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • tutkimus:     580 000 eur (48 %) 30 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri:     256 000 eur (21 %) 23 eri hankkeeseen
  • koulutus:     174 000 eur (15 %) 51 eri hankkeeseen
  • viestintä:     105 000 eur (9 %) 8 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     78 000 eur (6 %) 4 eri hankkeeseen
  • muu:     7 000 eur (1 %) yhteen hankkeeseen

Tutkimuksessa merkittävimmät yksittäiset rahoituskohteet ovat noin vuoden kuluttua päättymässä olevat kaksi strategista rahoitushanketta: Metsäntutkimuslaitoksen professori Jussi Uusivuoren vetämä Metsien käytön tulevaisuus Suomessa –tutkimushanke saa 194.000 euroa. Säätiön kokonaisrahoitus hankkeelle vuosina 2006-2010 on yhteensä 630.000 euroa. Työtehoseuran tutkijan DI, MMM Kaarlo Riepon vetämä Kasvun eväät, Metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma saa 131.000 euroa. Säätiön kokonaisrahoitus hankkeelle vuosina 2006-2010 on yhteensä 452.000 euroa. Molemmista hankkeista löytyy tietoa Säätiön kotisivuilta kohdasta Rahoituksen tuloksia.

Metsäkulttuurissa myönnettiin Suomen metsämuseo Lustolle 64.000 euroa valtakunnallisten metsämuseokokoelmien kartoitukseen ja luettelointiin, metsäasioiden sähköisen esittelyaineiston tekoon sekä yleisötapahtumien järjestämiseen. Lapin metsämuseon kunnostustöihin ja toiminnan tukemiseen osoitettiin 40.000 euroa.

Koulutuksessa rahoitetaan oppimateriaalien tekoa 72.000 eurolla, opiskelijoiden opintomatkoja 31.000 eurolla sekä kansainvälisiä opintoja ja harjoitteluja 11.000 eurolla. Lisäksi tuetaan Suomen 4H-Liiton ja metsäalan eri opiskelijajärjestöjen toimintaa.

Viestinnässä myönnettiin Suomen Metsäyhdistykselle kahteen eri hankkeeseen yhteensä 85.000 euroa. Yhdistyksen koordinoima viestintähanke metsäalan maineen ja työvoiman saannin edistämiseksi valittiin Säätiön uudeksi strategiseksi rahoituskohteeksi. Hanke on keskeinen keino vastata tulevaan työvoimapulaan, varmistaa parhaiden osaajien saaminen metsäalalle sekä lisätä metsäalalla työskentelevien ihmisten työhyvinvointia.

Hyvinvoinnissa tuetaan Suomen kolmen metsätyömieskodin toimintaa 72.000 eurolla.

Apuraha-anomuksia kertyi 307 kappaletta ja kasvua edellisvuoteen oli 6 %. Haettujen apurahojen kokonaismäärä oli 3,7 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen oli 5 %.

Kaikki vähintään 1.500 euron apurahan saajat löytyvät painopistealueittain oheisesta liitteestä.

Kaikille apurahanhakijoille kerrotaan kirjeitse rahoituspäätöksestä muutaman viikon kuluessa.

Lisätietoa:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.