Metsämiesten Säätiön vuoden 2009 apurahat haettavissa

tiistai marraskuun 25. 2008

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2009 apurahoja noin 1,2 miljoonaa euroa metsäalan tutkimukseen, alaan liittyvän kulttuurin edistämiseen ja perinteen tallentamiseen, metsäalan tehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaidon kohentamiseen sekä metsäalan arvostuksen ja kiinnostavuuden edistämiseen.

Apurahoista päätettäessä arvostetaan hakemukseen liitettyä suunnitelmaa tulosten viemiseksi käytäntöön ja julkisuuteen.

Tutkimuksissa ensisijaisia ovat hankkeet, jotka edistävät metsätalouden toimintaedellytyksiä, metsätaloudessa työskentelevien hyvinvointia ja metsätalouden työllisyyttä. Pääsääntöisesti niiden tulee olla käytännön metsätalouteen sovellettavissa ja keskittyä kotimaahan. Edellytämme pääsääntöisesti, että väitöskirjan ohjaaja ei hae apurahaa, vaan väitöskirjan tekijä itse.

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille ja ryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen.

Noin puolet vuonna 2009 jaettavan tutkimusapurahan määrästä on alustavasti sidottu monivuotisten kärkihankkeiden rahoitukseen.

Tutkimuksen ja taiteen apurahanhakijoiden on hyvä huomioida hakemuksessaan apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva lakiuudistus, jonka mukaan näiden apurahojen saajat pääsevät tietyin edellytyksin sosiaaliturvan piiriin noin 14 % kuluilla apurahan työtulon määrästä. Lisätietoa Melasta puh. 020 630 0500 tai www.mela.fi > Vakuutusturva > Apurahansaajat

Suomeksi kirjoitetut hakemukset on toimitettava yhtenä kappaleena liitteineen Säätiön toimistoon viimeistään perjantaina tammikuun 30. päivä 2009 klo 16.00 osoitteella: Metsämiesten Säätiö, Ulvilantie 23 B 13, 00350 Helsinki. Emme käsittele faxilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia.

Apurahojen myöntämisestä päätetään maaliskuussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeellä huhtikuussa, jolloin myös ensimmäiset sopimusten mukaiset vuoden 2009 apurahat maksetaan.

Hakemuslomakkeen ja ohjeet apurahan käytöstä voi hakea Säätiön kotisivuilta http://www.mmsaatio.fi/. Lomakkeita voi tilata myös Säätiön toimistosta kirjallisesti tai puhelimella (09) 560 7470, fax (09) 5607 4720.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.