Ihminen ja metsä -seminaari 2.12.2013: Metsäalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen Suomessa

maanantai, 02.12.2013

Metsämiesten Säätiö järjesti maanantaina 2.12.2013 Helsingissä Säätytalolla Ihminen ja metsä -seminaarin, jonka teemana oli Metsäalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen Suomessa.

Seminaarissa käsiteltiin kahden Metsämiesten Säätiön aloitteesta käynnistyneen selvityshankkeen tuloksia. MMT Mika Rekolan johtaman metsäalan koulutuksen kehittämisen esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettiset ehdotukset metsäalan koulutuksen määrälliseen, sisällölliseen ja markkinoinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen. VTT, professori emeritus Risto Seppälän johtamassa metsäntutkimuksen kokonaistarkastelussa selvitetään miten Suomessa tehtävä tutkimus ja tutkimuskapasiteetti vastaavat metsäalan strategisiin haasteisiin.

Molemmista hankkeista valmistuu loppuraportti alkuvuodesta 2014.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja sparraajana toimi MMT, professori Timo Karjalainen Metsäntutkimuslaitoksesta ja Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuuden ohjelma ja alustukset löytyvät ohesta.

13.10       Seminaarin avaus
                - hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tikkanen, Metsämiesten Säätiö

                Tilaisuuden puheenjohtajan saatesanat
        
                Metsäalan koulutuksen kehittämistarpeet
                - tutkija Eila Lautanen, Työtehoseura ja MMT, 
                  yliopistonlehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto

                Kommenttipuheenvuorot
                - johtaja Mika Tammilehto, ammatillinen koulutus, Opetus- ja kulttuuriministeriö
                - puheenjohtaja Asko Piirainen, Koneyrittäjien liitto 
                - ostopäällikkö Risto Nurmela, Stora Enso Oyj

                Keskustelu

15.00       Kahvi

15.20       Onko tutkimus suunnattu oikein vastaamaan metsäalan strategisiin
                haasteisiin?
                - VTT, professori emeritus Risto Seppälä

                Kommenttipuheenvuorot
                - ylijohtaja Juha Ojala, Maa- ja metsätalousministeriö
                - projektijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos
                - johtaja Risto Päivinen, Euroopan Metsäinstituutti

                Keskustelu

16.50       Metsämiesten Säätiön huomionosoitukset

17.20       Päätössanat ja jatkotoimenpiteet
                - asiamies Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

                Säätiön 65-vuotisjuhlavuoden savottabuffet

19.00       Tilaisuus päättyy

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.