Metsämiesten Säätiö kasvattaa merkittävästi apurahanjakoaan

maanantai, 01.10.2012

Metsämiesten Säätiö kasvattaa apurahanjakoaan 100.000 eurolla 1,4 miljoonaan euroon vuodelle 2013. Apurahojen kasvu perustuu lisääntyneeseen metsäomaisuuden tuottoon.

Säätiö toteutti viime vuonna metsästrategiatyön, jolla lisättiin suunnitelmallisuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta metsäomaisuuden hoitoon. Työhön liittyi metsäomaisuuden hoidon kilpailutus, jolla hoito keskitettiin seitsemäksi vuodeksi yhdelle kumppanille. Metsäomaisuuden keskitetty ja Säätiön tavoitteiden mukaan optimoitu tarkastelu osoitti, että Säätiö voi kestävästi lisätä metsiensä vuotuista hakkuusuunnitetta 30 %.

Metsämiesten Säätiö saa kaikki tulonsa sijoitustensa tuotoista. Säätiö luottaa metsäsijoitusten positiiviseen vaikutukseen sijoitussalkkunsa kokonaistuottoon ja siksi metsäkiinteistöjen osuus on peräti kolmannes. Metsien tuotto on viime vuosina tasannut finanssisijoitusten voimakkaasti vaihdellutta tuottoa. Näin apurahojen määrä on pystytty pitämään vakaana.

Säätiö on kolmen viime vuoden aikana lisännyt metsäomaisuuttaan nettomääräisesti noin 650 hehtaaria. Säätiöllä on nyt vajaat 5.000 hehtaaria metsiä, joita hoidetaan pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten. Säätiö on kiinnostunut edelleen harkitusti lisäämään metsäomaisuuttaan.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalan ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tutkimukseen, metsäkulttuuri-, koulutus- ja viestintähankkeisiin sekä metsäalalla toimivien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2012 - 31.1.2013 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.