Metsämiesten Säätiö terävöitti rahoitusstrategiansa

keskiviikkona, 17.09.2014

Metsämiesten Säätiön hallitus on terävöittänyt viiteen painopistealueeseen perustuvaa rahoitusstrategiaansa. Painopistealueet – tutkimus, koulutus, hyvinvointi, viestintä ja metsäkulttuuri – pysyivät samoina, mutta niiden sisältöjä täsmennettiin. Keskeisinä rahoitusstrategian tavoitteina ovat metsäalan tulevaisuuden ja toimintaedellytysten vahvistaminen, osaamisen ja motivaation lisääminen sekä alan kiinnostavuuden ja arvostuksen lisääminen.

Säätiö päättää vuosittain apurahojensa kohteet tämän alla olevan strategian mukaisesti, seuraavan kerran 1.12.2014 – 31.1.2015 auki olevassa apurahanhaussa.

Painopistealueet ja niiden sisältö ovat seuraavat:

Tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena on metsäalan tulevaisuuden ja toimintaedellytysten vahvistaminen. Arvostamme monitieteellistä tarkastelutapaa, käytännön päätöksentekoon sovellettavuutta, kokonaiskuvan luomista sekä tutkimustiedon synteesien tekoon tähtääviä hankkeita. Edellytämme kaikilta tutkimushankkeilta tutkijayhteisön ulkopuolelle kohdentuvaa vuorovaikutusta ja tiedottamista sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä suositusten ja viestinnän keinoin. Myös opinnäytetyöhankkeiden rahoitus arvioidaan näiden kriteerien mukaisesti.

 • Metsäalan tulevaisuuteen vaikuttavat kehityssuunnat, mahdollisuudet ja niiden vaikutukset
 • Metsäalan sosioekonominen ja metsäpolitiikkaa koskeva tutkimus
 • Metsiin perustuvan hyvinvoinnin, metsäalan toimintaedellytysten ja kannattavuuden parantaminen
 • Säätiön muita painopistealueita palveleva tutkimus

Koulutus

Koulutuksella ja opetuksen kehittämisellä kasvatetaan asiantuntijaresursseja ja osaamista kotimaassa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Osaamisen lisäämiseen tarvitaan toimiva koulutusjärjestelmä, laadukasta opetusta ja ajantasaisia oppimateriaaleja.

 • Metsäalan koulutuksen sisältö, laatu ja määrä
 • Metsäalan opiskelijoiden ja alalla toimivien kansainvälistyminen
 • Lasten ja nuorten metsätiedot ja -taidot

Hyvinvointi

Ihmiset ovat metsän ohella Suomen keskeisin voimavara. Hyvinvointihankkeiden tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä hallintotapa ja menestyvä metsäala. Sosiaalisen turvaverkon pettäessä Säätiöltä on mahdollista hakea myös tapauskohtaista, erilliseen harkintaan perustuvaa sosiaalista tukea.

 • työn organisointi ja muutosvalmius
 • johtaminen ja alaistyöskentely
 • sosiaalinen kestävyys

Viestintä

Viestintähankkeiden, yhteiskunnallisen metsäkeskustelun sekä tilaisuuksien ja tapahtumien avulla lisätään tietoisuutta metsätalouden merkityksestä sekä metsäalan tunnettuutta ja vetovoimaa. Arvostamme alan toimintaedellytyksien vahvistamista tutkimuksen ja koulutuksen sekä metsäalan päätöksenteon ja käytännön vuorovaikutuksella.

 • Metsäalan merkitys, kiinnostavuus, tunnettuus, arvostus ja imago
 • Metsäalan työ- ja uramahdollisuuksien viestintä
 • Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu

Metsäkulttuuri

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat yksi viestinnän keino metsähistorian tunnistamiseksi, nykyisyyden ymmärtämiseksi, uuden luomiseksi sekä henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Arvostamme hankkeita, joilla edistetään metsäalan kiinnostavuutta ja vahvaa tulevaisuutta.

 • Metsähistoria ja -perinne
 • Puu, metsä ja metsätalous kulttuurin eri alueilla
 • Yhteisöllisyys ja ammatillinen arvostus

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Tehtävänämme on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö myöntää vuosittain noin 1,4 miljoona euroa apurahoja.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tikkanen, Metsämiesten Säätiö, puh. 044 024 2233

Asiamies Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.