Metsämiesten Säätiöltä 1,4 miljoonaa euroa apurahoja

keskiviikko, 13.03.2013

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,4 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2013. Apurahojen kohdentumisen yhteisinä nimittäjinä ovat vaikuttavuuden kasvattaminen ja panostus ihmisiin. Apurahoilla lisätään metsätalouden työhyvinvointia, kasvatetaan osaamista, panostetaan koulutukseen sekä lisätään metsäalan kiinnostavuutta. Apurahapäätös perustuu Säätiön tehtävään, joka on metsäalan kehittämisen ohella alalla toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Jaettu summa kasvoi yli 100.000 eurolla viime vuodesta ja on Säätiön kaikkien aikojen suurin apurahanjako.

Apurahat kohdentuvat Säätiön strategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • tutkimus:     337 000 eur (24 %) 32 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     320 000 eur (23 %) 12 eri hankkeeseen
  • koulutus:     279 000 eur (20 %) 47 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri:     252 000 eur (18 %) 24 eri hankkeeseen
  • viestintä:     164 000 eur (12 %) 6 eri hankkeeseen
  • muu:     52 000 eur (4 %) 7 eri hankkeeseen

Tutkimuksen painopistealueelle suurimman rahoituksen 100.000 euroa sai MMT, professori Anne Toppisen ohjaama kaksi väitöskirjatyötä sisältävä Suomen metsäsektorin kilpailukykyä tutkiva monivuotinen hanke, jossa analysoidaan globalisaation, lainsäädännön ja kansainvälisen politiikan vaikutuksia Suomen metsäsektorin toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn. Kaikkiaan väitöskirjatöihin myönnettiin 170.000 euroa, tutkimushankkeisiin 77.000 euroa, matka-apurahoihin 20.000 euroa ja opinnäytetöihin 15.000 euroa. Muihin tutkimushankkeisiin myönnettiin 55.000 euroa, mistä valtaosa VTT Risto Seppälän johtamaan metsäntutkimuksen kokonaistarkasteluun, jossa selvitetään miten Suomen olemassa oleva tutkimuskapasiteetti vastaa metsäalan strategisiin haasteisiin.

Hyvinvoinnin sektorilla rahoitettiin Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa toteuttavia hankkeita. Työhyvinvointiohjelma on Säätiön strateginen monivuotinen rahoituskohde, jolla pyritään konkreettisin toimenpitein edistämään metsäalan eri organisaatioiden henkilöstön työhyvinvointia. Suurimman rahoituksen 68.000 euroa sai Työterveyslaitos, FM Marja Vilukselan johtama metsätalouden työhyvinvointiohjelman koordinaatiohanke.

Koulutuksen osalta suurimman rahoituksen 83.000 euroa sai MMT Mika Rekolan johtama metsäalan koulutuksen kehittämisen esiselvityshanke, jonka tavoitteena on tuottaa konkreettiset ehdotukset metsäalan koulutuksen määrälliseen, sisällölliseen ja markkinoinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen. Kaikkiaan Säätiö myönsi oppimateriaalien tekoon 53.000 euroa, opiskelijoiden pääosin ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin, kansainvälisiin opintoihin ja harjoitteluihin 61.000 euroa sekä muihin koulutushankkeisiin 165.000 euroa sisältäen em. Rekolan esiselvityshankkeen.

Metsäkulttuurissa tehtiin päätös valita Suomen metsämuseo Lusto Säätiön strategiseksi rahoituskohteeksi. Sille myönnettiin 103.000 euroa eri hankkeisiin, joista suurimpana KTM Helkamari Knaapin johtama esitutkimushanke Juurta jaksain – hyvinvointi, metsäala ja Luston museopalvelut.

Viestinnässä myönnettiin 120.000 euroa koko metsäsektorin yhteisen Metsä Puhuu –tulevaisuushankkeen jatkoon. Hankkeesta vastaa Suomen Metsäyhdistyksessä MMM Sirpa Kärkkäinen. Hanke on Säätiön strateginen, monivuotinen rahoituskohde, jolla viestitään nuorille monipuolisesta ja kiinnostavasta metsäalasta.

Muissa hankkeissa suurimpana apurahansaajana 20.000 eurolla oli Rovalan Setlementti, joka ylläpitää Palosalmen metsätyömieskotia.

Apuraha-anomuksia kertyi 297 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 4,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli haetussa kokonaisrahamäärässä 16,1 % ja hakemusten lukumäärässä 9,2 %.

Kaikki vähintään 1.500 euron apurahan saajat löytyvät painopistealueittain oheisesta liitteestä.

Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä lähipäivinä.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.