Säätiöpäivänä Metsämiesten Säätiö rakentaa tulevaisuuden osaamista

tiistaina, 30.09.2014

Suomessa vietetään ensimmäistä Säätiöpäivää 1.10.2014. Säätiöpäivän tavoitteena on kertoa säätiöiden hyvästä toiminnasta ja tuloksista ja siten kannustaa arvostamaan yleishyödyllistä toimintaa.

Säätiöpäivän kunniaksi Metsämiesten Säätiö on tuottanut ja toimittanut noin 30 metsäalan opetusta antavan oppilaitoksen ja korkeakoulun käyttöön julisteita, joilla aktivoidaan nuoria oman osaamisen kasvattamiseen Säätiön tuella.

Metsäalan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea ja saada apurahoja opinnäytetöihin ja graduihin, joiden aiheet käsittelevät:

  • Metsäalan tulevaisuuden ja toimintaedellytysten vahvistamista
  • Metsäalan tulevaisuuteen vaikuttavia kehityssuuntia, mahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia
  • Metsäalan sosioekonomiaa ja metsäpolitiikkaa
  • Metsiin perustuvan hyvinvoinnin, metsäalan toimintaedellytysten ja kannattavuuden parantamista
  • Metsäalan koulutusta, hyvinvointia, viestintää ja metsäkulttuuria

Lisäksi apurahoja myönnetään alan opiskelijoiden kansainvälistymistä lisääviin hankkeisiin, kuten ammatilliseen opiskeluun ja työharjoitteluun ulkomailla. Tänä vuonna Säätiö tuki noin 140 000 eurolla metsäalan opiskelijoita.

Metsämiesten Säätiön apurahojen hakuaika on vuosittain 1.12.-31.1.

Säätiö myös palkitsee tuloksekkaasta opiskelusta myöntämällä oppilaitoksen vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen perusteella 300 euron arvoisia stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille. Vuosittain näitä stipendejä myönnetään noin 40 kappaletta.

Säätiöpäivää vietetään yli 20 Euroopan maassa samana päivänä. Se on osa Donors and Foundations Network in Europe -yhdistyksen toimintaa, jolla pyritään kehittämään säätiöiden toimintaa ja toimintaedellytyksiä Euroopan laajuisesti. Suomessa on lähes 3 000 säätiötä ja säätiöpäivän organisoi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.