Korona pandemian huomioiminen apurahahankkeessa

Kunkin apurahansaajan tulee huomioida lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen ja terveen maalaisjärjen avulla korona pandemia ja sen etenemisen ehkäisy myös apurahahankkeen toteutuksen osalta. Apurahan saajien on kirjattava apurahan käytön sopimukseen mahdolliset muutokset hankkeen toteutuksessa tältäkin osin. 

Osassa hankkeista on varmasti viisautta ripeän apurahan käytön sopimuksen teon sijaan rauhassa seurata lähiviikot tai jopa lähikuukaudet kansallisen ja kansainvälisen tilanteen kehittymistä. Vasta pandemian aiheuttamien realiteettien selkiydyttyä on oikea aika täyttää apurahan käytön sopimus tilanteen edellyttämiä tarpeita vastaavaksi. Ja mikäli hankkeen toteutusta on tarvetta selkeästi muuttaa apurahahakemuksessa kerrotusta, keskustella Säätiön kanssa toteutuksesta ennen apurahan käytön sopimuksen jättämistä.

Mikäli hankkeen toteuttaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta, tulee apurahan saajan jättää tekemättä apurahan käytön sopimus, jolloin myöntö mitätöityy marraskuun lopussa.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.