TESTAMENTIT, LAHJOITUKSET JA SULAUTUMISET

Metsämiesten Säätiö voi sääntöjensä mukaisesti ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka auttavat Säätiötä sen yleishyödyllisen tehtävän toteuttamisessa eli metsäalan kehittämisessä ja metsäalalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Verohallinto on hyväksynyt Metsämiesten Säätiön vähennyskelpoisten rahalahjoitusten saajaksi. Tämä tarkoittaa, että lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan Säätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen.

Useat pienehköt säätiöt ovat myös tehostaneet oman tehtävänsä toteuttamista sulautumalla Metsämiesten Säätiöön.

Säätiön toiminta on avointa ja vaikuttavaa. Näillä sivuilla on laajasti tietoa meistä, mm. säännöt, strategia, vuosittain jaetut apurahat sisältäen tiedot kaikista vähintään 1 500 euron apurahan saajista sekä tiedotteet rahoitettujen hankkeiden tuloksista.

Jos testamentti, lahjoitus tai sulautuminen kiinnostaa, ole yhteydessä Säätiön toimitusjohtajaan puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla.