Laserkeilaus hakkuutarpeen määrittämisessä

maanantai, 07.03.2011

Harvennus- ja uudistushakkuutarve voidaan määrittää laserpisteaineistosta laskettujen piirteiden avulla. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Anna Heikkilä on tutkinut hakkuutarpeen määrittämistä laserkeilauksella. Hakkuutarvetta tutkittiin logistisella regressioanalyysilla.

Laserkeilaus on kaukokartoitusmenetelmä, jossa laserkeilain tuottaa pulssin ja rekisteröi paluukaiut. Paluukaiuista voidaan laskea kohteen sijainti ja etäisyys. Kaiut eli laserpisteet muodostavat kolmiulotteisen mallin metsästä, pulssin tiheydestä (pulssia/m²) riippuen myös yksittäisistä puista.

Tekstuuripiirteillä hyviä tuloksia

Tulosten perusteella mallin avulla voidaan määritellä hakkuutarve oikein lähes 90-prosenttisesti. Koealat, joilla on hakkuutarve, voidaan määrittää oikein 94-prosenttisesti ja koealat, joilla ei ole hakkuutarvetta, voidaan määrittää oikein 73-prosenttisesti. Tulokset vaikuttavat erittäin lupaavilta. Mallin yhdeksästä piirteestä kahdeksan oli erilaisia tekstuuripiirteitä, jotka oli laskettu laserpisteaineistosta muodostetuista rasteritasoista. Laserpisteaineistosta laskettuja tekstuuripiirteitä voidaan hyödyntää lisää jatkotutkimuksissa.

Aineistona käytettiin Hämeenlinnassa, Evon opetusmetsässä, vuonna 2006 keilattua harvapulssista (0,8 pulssia/m²) laserpisteaineistoa ja siitä laskettuja erilaisia piirteitä sekä referenssikoealoja, joilta oli tehty toimenpidemääritys. Logistinen regressioanalyysi antaa mallin hakkuutarpeen määrittämiseen. Mallin avulla toimenpide voidaan yleistää suuremmille alueille, esimerkiksi kuvioille.

Lisätietoja:

Mti Anna Heikkilä, annakheikkila(at)gmail.com, puh. 0500 944 242

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201103012774

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.