Kieliharjoittelu Venäjällä

torstai, 29.09.2011

Suoritin venäjän kielen sivuaineopintoihini kuuluvan kieliharjoittelun Venäjällä, Tverissä 8.3.–16.5.2011. Kieliharjoittelu oli kestoltaan 10 viikkoa, ja se oli Aleksanteri-instituutin järjestämä. Opinnot suoritettiin Tverin valtionyliopiston osastolla, joka on erikoistunut opettamaan venäjää vieraana kielenä. Kieliharjoitteluun osallistui Suomesta noin kaksikymmentä venäjän kielen ja kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijaa.

Opinnot koostuivat kolmesta kurssista, jotka käsittelivät Venäjän yhteiskuntaa, kaunokirjallisuutta ja kielioppia. Kaikki opetus tapahtui venäjäksi. Lisäksi viikoittain järjestettiin retkiä lähialueille, mikä antoi mahdollisuuden tutustua Venäjän yhteiskuntaan vielä syvemmin. Valitsin asumismuodoksi perhemajoituksen, mikä tarkoitti sitä, että minut sijoitettiin venäläiseen perheeseen asumaan. Perhemajoitus oli hieman asuntolamajoitusta kalliimpi vaihtoehto, mutta siitä oli valtava hyöty kielitaidon kehittämisessä ja venäläiseen kulttuuriin tutustumisessa.

Vaikka kieliharjoittelu ei ollutkaan millään tavoin sidoksissa metsäalaan, pystyin valitsemaan kursseillani sellaisia teemoja ja aiheita, jotka syvensivät Venäjän metsätalouden tuntemustani. Yhteiskuntakurssin lopputyönä kirjoitin esseen laittomista hakkuista Venäjällä. Työn kirjoittamisen ohella sain hyvän kokonaiskuvan tilanteesta Venäjällä. Lisäksi keskustelin metsätalouden ongelmista opettajien ja opiskelutoverieni kanssa.

Metsämiesten Säätiön apuraha kattoi matkasta aiheutuneet matkustuskulut sekä osan asumiskustannuksista. Olen erittäin tyytyväinen apurahan suomiin mahdollisuuksiin tutustua Venäjään vapaasti ja monipuolisesti. Kieliharjoittelun myötä minun oli helppo aloittaa Venäjän metsätalouden erikoistumisopinnot suomalais-venäläisessä Cross-Border University -maisteriohjelmassa Joensuussa. Odotan innolla myös metsäalan opintoihini kuuluvaa ulkomaanjaksoa Pietarissa keväällä 2012. Suosittelen kaikkia karistamaan epäluulonsa ja tutustumaan Venäjään ennakkoluulottomasti!

Lisätietoja:

MMK Teemu Saramäki, Itä-Suomen yliopisto, teemu.saramaki(at)gmail.com, puh. 040 537 6331

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.