Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistuloksille laaditaan mittarit

keskiviikko, 23.02.2011

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa tehtävä tutkimus selvittää eri koulutusohjelmista valmistuneiden oppimistuloksia, työllistymistä ja työn tuottavuutta. Teoreettiseen työhön sekä kysely- ja rekisteritietoihin pohjautuva tutkimus syventää ymmärrystä koulutuksen ja työelämän yhteyksistä. Tulokset auttavat oppilaitoksia seurantajärjestelmien luomisessa ja koulutuksen suunnittelussa. Metsäalan rakennemuutoksen hallinta tarvitsee tietoa osaamisesta.

Oppimistulosten mittareiden laadinta on aloitettu luokittamalla osaaminen kolmeen alueeseen: akateemiset taidot, yleistaidot ja metsäalaan liittyvä osaaminen. Työllistymistä tutkitaan selvittämällä opiskeluaikainen ja sen jälkeinen työnteko. Lisäksi tarkastellaan sitä, onko valmistunut työllistynyt metsäalalle.

Metsäammattilaisen työn tuottavuus selittyy oppimistulosten ja työhistorian avulla. Myös työntekijän sosioekonominen tausta vaikuttaa. Palkka toimii työn tuottavuuden perinteisenä mittarina. Hanke arvioi myös työn ei-rahamääräisiä hyötyä kuten itsensä kehittämismahdollisuuksia. Aineistoa hankitaan ammattiliittojen omilla ja niitä täydentävillä kyselyillä sekä oppilaitosten opintosuoritusrekistereistä. Alussa tehdään myös metsäammattilaisten haastatteluja.

”Kentällä ollaan sitä mieltä, että eri ammattikorkeakouluista valmistuneiden osaaminen ja työllistyminen poikkeavat paljonkin toisistaan”, toteaa Metsäalan asiantuntijoiden, METOn neuvottelupäällikkö Jyrki Ketola. ”Hanke tarjoaa tutkittua tietoa siitä, mikä on tässä on tarua ja mikä totta”, jatkaa Ketola.

Metsäsektorin viimeaikaiseen murrokseen on haettu pelastusta osaamisesta ja innovaatioista. Metsäala ymmärtää näiden sisältöä kuitenkin heikosti. Metsämiesten Säätiön rahoituksella alkaneeseen kolmivuotiseen hankkeeseen osallistuu kuusi tutkijaa, jotka edustavat metsätieteitä, koulutuksen taloustiedettä ja kasvatustiedettä. Hanke lisää perustietoa koulutuksesta ja työelämän yhteyksistä.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto, mika.rekola(at)helsinki.fi,
puh. 040 563 3509

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.