Metsätöitä turvallisesti - opas omatoimiseen metsätyöhön

maanantai, 26.03.2012

Omatoimiselle metsänomistajalle on julkaistu Metsätöitä turvallisesti -opas, josta saa neuvoja yleisimpien metsätöiden tekemiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Opas sisältää ohjeita esimerkiksi istutuksesta, taimikonhoidosta, moottorisahatyöskentelystä ja metsäkuljetuksesta. Tapion julkaisemassa oppaassa on perinteisten metsätöiden ohella yleisohjeita energiapuun siirtelykaatoon sekä hakkureiden ja pilkekoneiden turvalliseen käyttöön.

"Työturvallisuusoppaan suunnittelussa hyödynnettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta saatua tilastoaineistoa, jolla pystyttiin kartoittamaan metsätöiden riskejä ja tapaturmien merkittävimpiä aiheuttajia. Tiedoista kävi esimerkiksi ilmi, että vakavimmat tapaturmat sattuvat sirkkelöinnissä sekä puiden pilkkomisessa ja haketuksessa. Päähän kohdistuneiden tapaturmien määrä on myös yllättävän suuri. Visiirillä varustettu kypärä on tärkeä turvavaruste, jolla osa näistäkin tapaturmista olisi voitu ehkäistä", kertoo metsäekonomian asiantuntija Olli Mäki Tapiosta.

Oppaassa on selkeitä havaintokuvia sekä konkreettisia esimerkkejä tapaturmatilanteista ja toimista, joilla tapaturmilta olisi vältytty. Sähköinen opas sisältää työohjeiden lisäksi myös linkkejä tietolähteisiin, kuten havaintovideoihin, metsätyöoppaisiin sekä koulutuksen tarjoajien kotisivuille. Turvallisilla ja oikeaoppisilla menetelmillä työ on tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Kaikkea ei kuitenkaan kannata tehdä itse, joten oppaasta löytyy apua myös metsäpalveluiden hankintaan.

Työturvallisuuden parantaminen edelleen tarpeellista

"Metsätöiden työturvallisuudessa on edelleen kehitettävää. Työympäristön olosuhteet, vialliset työvälineet ja vaaralliset työmenetelmät aiheuttavat yli puolet metsätöiden tapaturmista. Lisäksi osa tapaturmista olisi voitu välttää käyttämällä nykyaikaisia työvälineitä ja -menetelmiä. Myös viimeaikaiset metsien myrskytuhot ovat kasvattaneet tapaturmamääriä", muistuttaa Mäki.

Opasta valmisteli ja kommentoi työryhmä, johon kuului asiantuntijoita Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta, MTK:sta, Työtehoseurasta sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta. Oppaan rahoittivat Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Metsämiesten säätiö. Opas löytyy Tapion verkkosivuilta. Ruotsinkielinen opas ilmestyy kevään aikana.

Lisätietoja:

Metsäekonomian asiantuntija Olli Mäki, olli.maki(at)tapio.fi, puh. 020 772 9202

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.