Päätehakkuu ei vaaranna pohjaveden laatua

torstai huhtikuun 26. 2012

Päätehakkuualalla ravinteiden tarjonta ylittää kysynnän eli orgaanisen aineen hajotuksessa vapautuvien ravinteiden määrä on suurempi kuin kasvien ja mikrobien kasvuunsa tarvitsema määrä, mikä näkyy kohonneina pitoisuuksina maavedessä. Pohjavedessäkin näkyy kohonneita ravinnepitoisuuksia, mutta pitoisuudet ovat niin pieniä, etteivät ne vaaranna pohjaveden talouskäyttöä.

Säätiön rahoituksen turvin em. tuloksia esiteltiin Wageningenissä konferenssissa 'Soil Science in a Changing World' sessiossa 'Soils as a filter 'syyskuussa 2011. Session esitelmien pohjalta on lähetetty artikkeli arvioitavaksi, jossa maaperän suodatusominaisuuksia tarkastellaan pohjaveden näkökulmasta Euroopassa ja miten eri maankäyttömuodot voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista.

Lisätietoja:

Tohtori Sirpa Piirainen, Metsäntutkimuslaitos, sirpa.piirainen(at)metla.fi, puh. 050 391 3188