Suomi-Venäjä -intensiivivaihdosta hyviä kokemuksia

maanantai, 28.02.2011

Venäläisopiskelijoiden ystävällisyys ja sydämellisyys hämmästyttivät Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoita Pietarissa. Viikon mittaisella intensiivikurssilla joulukuussa 2010 moni opiskelija sai ensimmäisen kosketuksensa venäläiseen kulttuuriin ja metsäalan opiskeluun. Finnish Forestry & Global Trade -opintojakso toteutettiin englanninkielisenä intensiiviopiskeluna yhdessä Pietarin metsäakatemian (SFTA) ja St. Petersburg State Technical University of Plant Polymers (PPU) yliopiston opiskelijoiden kanssa. Suomalaisia opiskelijoita osallistui 11 ja venäläisiä 18.

Opiskeluviikon tavoitteena oli madaltaa kynnystä astua uuteen ympäristöön, tutustua toisenlaiseen kulttuuriin, saada varmuutta työskentelyyn vieraalla kielellä ja entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa sekä luoda uusia verkostoja metsäalan opiskelijoiden kesken. Paikan päällä ei pelkästään tutustuttu venäläiseen kulttuuriin ja katseltu Pietarin nähtävyyksiä, vaan pääpaino oli työskentelyssä monikulttuurisessa ryhmässä.

Opiskelijaryhmien tehtävänä oli luoda ja kehittää viikon aikana liikeidea metsäsektorilla toimivalle pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Siinä onnistuttiin, ja kuusi suomalais-venäläistä yritysideaa syntyi kuljetusalalle, konsultointiin, erikoispuun hankintaan ja huonekaluteollisuuteen. Viikon päätteeksi ryhmät esittelivät yrityksensä ja saivat palautteen ja kehittämisehdotuksia sekä toisilta ryhmiltä että opettajilta.

Vaihdon aikana tutustuttiin myös partnerikoulujen koulutusmenetelmiin ja tutkintorakenteeseen sekä museoihin, kuultiin asiantuntijaluennot kulttuurien välisestä viestinnästä, Venäjän metsäteollisuuden rakenteesta sekä metsäteollisuustuotteiden tuotannosta. Suurin osa ajasta meni kuitenkin ryhmätyöskentelyyn. Edellisvuoden palautteen perusteella keskelle viikkoa varattiin kokonainen päivä kaupungin nähtävyyksien katseluun, ja iltaohjelmana oli Pietarin SKA:n jääkiekko-ottelu.

Kansainvälinen oppimisympäristö ja monikulttuurinen ryhmä koettiin antoisaksi ja motivoivaksi tavaksi oppia ja luoda uutta. Ryhmätyössä kulttuurien väliset erot tulivat esiin osaamisessa ja vahvuuksissa. Erilaiset lähtökohdat, näkemys lopputuloksesta ja keinoista siihen pääsemiseksi aiheuttivat tiukkojakin neuvottelutilanteita, mutta tämähän on juuri ryhmätyön suola: jokainen tuo siihen oman osaamisensa, persoonansa ja työskentelytapansa, ja lopputulos syntyy yhteistyöllä saman pöydän ääressä istuen.

Pietarilaiset opiskelijat vierailevat vastavuoroisesti maaliskuussa 2011 Nikkarilassa, Pieksämäellä, ja silloin harjoitellaan markkinointitaitoja. Ehkäpä luomme vieraillemme ikimuistoisia hetkiä monikulttuurisella, yhdessä valmistetulla illallisella ja avantouinnilla.

Yhteistyötä on vaikea oppia kirjasta lukemalla, se syntyy yhdessä tehden ja tekemällä oppien. Kiitos Metsämiesten Säätiölle tämän yhteistyön tukemisesta!

Lisätietoja:

Lehtori Kirsi Itkonen, Metsätalouden laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu, kirsi.itkonen(at)mamk.fi,
puh. 040 842 0623

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.