Valtakunnan metsien inventointi instituutiona

maanantai, 10.01.2011

Suomen valtakunnan metsien inventoinnit (VMI) muodostavat ainutlaatuisen aikasarjan metsien kehityksestä – ensimmäinen tehtiin jo 1920-luvun alussa. Motivaationa on alusta lähtien ollut yhteiskunnan tarve saada tietoa metsien tilasta sekä tarve suunnitella metsävarojen järkiperäistä käyttöä. VMI:n kehitystyö on vaikuttanut myös suomalaisen metsätieteen kehittymiseen. VMI on siis vaikuttanut suomalaisessa metsätaloudessa ja laajemmin koko yhteiskunnassa kohta 90 vuotta.

Tässä hankkeessa kirjoitetaan kirja, jonka tarkoituksena on valottaa näitä asioita. Kirjan idea syntyi kahden aiemman hankkeen pohjalta: Metsänarviointia oli juuri pohdittu laajalla rintamalla "Taksaattorien Taipaleelta – Sata ja yksi vuotta suomalaista metsänarviointia" -teosta kirjoitettaessa vuosina 2008–09. Hankkeen haastatteluissa inventoinnin merkitys nousi vahvasti esiin. Lisäksi oli tiedossa Kullervo Kuuselan ja Sakari Salmisen "Metsänhoitajat valtakunnan metsien inventoinneissa 1921–1994" -hankkeessa kerätty aineisto, jossa oli muisteluiden ja matrikkelitietojen lisäksi koottu perustiedot siihenastisista inventoinneista.

Kirjassa esitellään toteutetut valtakunnan metsien inventoinnit. Merkittävien uudistusten ja innovaatioiden kohdalla tehdään syventäviä poikkileikkauksia. Inventointien kehitystä ajaneita asioita sekä inventointien merkitystä käytännön metsätaloudessa, metsätieteen kehittymisessä ja yhteiskunnassa pohditaan. Kirjasta tehdään yleistajuinen ja sen tarkoituksena on herättää kiinnostusta Valtakunnan metsien inventointiin. Menetelmäkehityksen kuvausta voidaan käyttää apuna muita inventointeja suunniteltaessa.

Kirjan kirjoittaminen aloitettiin vuonna 2010 Metsämiesten Säätiön tuella. Kirjan sisältö valmistuu vuoden 2011 aikana.

Lisätietoja:

MMM Reija Haapanen, Haapanen Forest Consulting, reija.haapanen(at)haapanenforestconsulting.fi,
puh. 040 502 1571

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.