Elävä metsäkuva - Luston metsähistorialliset filmit ja videot haettavissa verkosta

tiistai, 31.12.2013

Suomen Metsämuseo Luston kantapuu-kuvapalvelussa on nyt haettavissa lähes 1400 metsähistoriasta ja -kulttuurista kertovan filmin viitetiedot. Luston filmi- ja videokokoelmat kuvaavat laajasti metsiä, metsätaloutta ja metsäteollisuutta 1920-luvulta 2000-luvulle. Elävä metsäkuva herättää henkiin menneiden vuosikymmenten valistusajatuksia, teollisuuden innovaatioita, kehittämiskokeiluja, jo kadonneita töitä ja työtapoja, ihmisiä, esineitä ja ympäristöjä.

Metsäalaa ja metsäkulttuuria käsittelevää elävää kuvaa eri formaateissaan on tuotettu runsaasti 1900–2000-lukujen kuluessa. Tuotannosta ovat vastanneet useat eri organisaatiot ja yksityiset henkilöt. Aineistoa on kerätty Luston kokoelmiin jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta kokoelman saavutettavuus ja käyttäminen on luetteloinnin ja digitoinnin puuttuessa ollut tähän asti vaikeaa.

Aineistolle on kuitenkin kasvavaa kysyntää. Osa aineistosta on digitoitu, ja niihin voi sopimuksesta tutustua Lustossa. Digitaalisia kopioita myös lainataan eri käyttötarkoituksiin. Aineiston käyttö ja lainaaminen on maksullista.

Hankkeessa inventoitiin lähes 2000 kokoelmissa olevaa filmiä, joista suurin osa löytyy viitetietoina Luston kantapuu-palvelun kuvahausta (hakusanalla videot). Hankkeessa kartoitettiin myös laajemmin metsäalan hallussa olevaa metsäalaan liittyvää filmi- ja videoaineistoa. Kaikki mahdolliset tiedot sekä organisaatioiden hallussa olevasta aineistosta että myös merkittävistä ja kiinnostavista yksityiskokoelmista ovat edelleen tervetulleita Lustoon. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman kattavasti yhteen tietoa elävän kuvan kulttuuriperinnöstä metsäalalla.

Elävä metsäkuva -hankkeen vuosina 2011–2013 rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Amanuenssi Sari Jantunen, Lusto - Suomen Metsämuseo, sari.jantunen(at)lusto.fi

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.