Juurta jaksain - Työhyvinvointia lisäävien museopalveluiden kehittämiseen tähtäävä esitutkimushanke

tiistai, 04.02.2014

Punkaharjulla sijaitsevassa Suomen Metsämuseo Lustossa käynnistettiin keväällä 2013 Metsämiesten Säätiön rahoituksella Juurta jaksain – Hyvinvointi, metsäala ja Luston museopalvelut esitutkimushanke. Hanke oli yksivuotinen ja se saavutti sille asetetut tavoitteet.

Metsäsektorin yhteisenä hankkeena perustettu Suomen Metsämuseosäätiö ja sen toimija Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulla on koko 20-vuotisen historiansa ajan toiminut tiiviissä yhteistyössä metsäalan organisaatioiden ja metsäammattilaisten kanssa. 2000-luvun muutosprosessit niin metsä-, kuin museoalallakin edellyttävät kuitenkin sidosryhmäyhteistyön uudistamista, tarpeiden tunnistamista, uudenlaisia toimintatapoja ja museopalveluita.

Toisaalta työhyvinvointikysymykset ovat nousseet keskeiseksi teemaksi kansallisissa keskusteluissa viime vuosina. Niin metsillä kuin kulttuurilla on todettu olevan monenlaisia hyvinvointimerkityksiä ihmisille. Nämä näkökulmat yhdistyvät Luston toiminnassa ja tavoitteissa valtakunnallisen erikoismuseona metsäkulttuurin edistämiseksi.

Nyt päättynyt esiselvityshanke edusti museon toiminnassa uudenlaista toimintakonseptia sikäli, että aktiivisesti pyritään yhdistämään ja sekoittamaan eri toimintoja ja saamaan aikaan uutta generoivaa vuoropuhelua näiden välillä. Mukana työryhmässä ovat kokoelma-, näyttely- sekä tapahtuma- ja museo-opetustiimit. Toimintamalli on osoittautunut hyväksi, moniammatillisuutta ja laajaa asiantuntemusta on näin voitu hyödyntää tehokkaasti. Mallia aiotaan kehittää jatkossakin ja levittää myös muihin hankkeisiin ja toimintaan.

Esiselvityshankkeessa suunniteltiin, toteutettiin ja analysoitiin laaja verkkokysely sidosryhmille. Tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia ja vaikuttivat myös kehitettävien museopalveluiden valintaan ja painotuksiin. Hankkeen tuotoksiin oltiin tyytyväisiä ja sen perusteella päädyttiin hakemaan rahoitusta hankkeelle nimeltä Juurta jaksain – uudet museopalvelut työhyvinvoinnin edistäjänä metsäalalla. Tulevaa hanketta on suunniteltu toteutettavan tiiviissä yhteistyössä palveluiden käyttäjien kanssa.

Lisätietoja:

Museonjohtaja Helkamari Knaapi, LUSTO – Suomen Metsämuseo, helkamari.knaapi(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.