Kokemuksia kansainvälisestä työharjoittelusta

tiistai, 18.06.2013

Työharjoittelussa UNEP-WCMC -organisaatiossa sain paljon arvokasta kokemusta kansainvälisestä ympäristöpolitiikan kentästä, erityisesti kansainvälisistä ympäristösopimuksista. Työskentelin Lajit-osastolla, jossa avustin erityisesti CITES-sopimukseen liittyvissä hankkeissa. Minulla oli kaksi varsinaista omaa projektia, joiden ohella tein pienempiä töitä, kuten datan hallintaan liittyviä ylläpitotehtäviä.

Ensimmäisessä projektissa selvitin CITES-sopimuksen piirissä olevien puulajien taloudellista arvoa, mikä piti sisällään tiedonhakua hinnoista ja alan organisaatioista sekä raportin laatimista. Toinen projekti koski kehitysmaiden yhteisömetsiä ja niiden avainlajeja. Minulla oli hyvin vapaat kädet projektin ideoimisessa ja eteenpäin viemisessä, ja lopulta keskityin erityisesti Nepalin lääkekasveihin.

Itse aiheiden ohella opin paljon ylipäänsä kansainvälisestä ympäristöpolitiikasta, organisaatioista sekä toisista kulttuureista, sillä työntekijät edustivat hyvin montaa eri kansallisuutta. Samalla myös kielitaito koheni ja sain uusia kontakteja.

Metsämiesten Säätiön apuraha tuki oleellisesti koko työharjoittelun onnistumista.

Lisätietoja:

Opiskelija Hanna-Maija Kehvola, hanna-maija.kehvola(at)helsinki.fi, puh. 040 767 1202

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.