Metsäkysymykset Suomi 100 vuotta - hankkeessa

perjantai helmikuun 5. 2016

Metsäalan Suomi100-juhlinnan suunnittelu käynnistyi Metsäyhdistyksen ja Valtioneuvoston kanslian Suomi100-sihteeristön järjestämässä kick-off -tilaisuudessa Säätytalolla 25.3.2015. Tilaisuuteen osallistui laajasti metsäalan toimijoita ja juhlavuoden tavoitteista ja viesteistä käytiin vilkasta keskustelua. Mitä metsäala haluaa juhlavuoden aikana saavuttaa? Esiin nousivat etenkin suomalaisten metsäsuhde, metsätalouden hyväksyttävyys sekä metsien merkitys ihmisten arjessa. Tärkeinä välitettävinä viesteinä pidettiin mm. Metsästä on moneksi, metsä on hyvinvointia ja Suomessa on monipuolista, huippuluokkaista metsäosaamista.

Metsäyhdistyksen koolle kutsuma viestintäryhmä laati kick-off -tilaisuuden työpajatulosten pohjalta viestintästrategian metsäalan Suomi100-viestinnälle. Pääviestiksi muotoutui Suomalainen onni asuu metsässä (tai Suomalaisen Onni asuu metsässä). Viestinnän tavoitteena on lisätä metsien kestävän käytön hyväksyttävyyttä sekä innostaa eri-ikäiset ihmiset päivittämään – jopa elvyttämään – oma metsäsuhteensa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta. Kohderyhmänä ovat etenkin ns. metsästä erkaantuneet sekä opettajien ja oppilaiden kautta perheet.

Ideoita metsäalan yhteisiksi tempauksiksi on esitetty muutamia: avoimet ovet kaikissa metsäalan toimipaikoissa samana päivänä tai samalla viikolla tammikuussa, metsäinen hiihtolatu Helsingin Rautatientorille ja muutamaan muuhun isompaan kaupunkiin, täyteen lastatun puutavarajunan ajaminen Helsingin rautatieasemalle Taiteiden yönä sekä sen ympärille järjestettävä metsäinen tapahtumakokonaisuus, joukkoistamalla toteutettu elokuva suomalaisten metsäsuhteesta, kuvakilpailu ja some-kampanja aiheena suomalainen onni, kuukauden Onnin valinta, Onnin päivän juhlatilaisuus Kalevalan päivänä (joka on myös Sisun päivä).

Yhteistyötä on etsitty monesta suunnasta. Heureka toteuttaa Suomi vuonna 2067 -näyttelyn ja sitä ennen roadshow:n, ja Heurekan kanssa on keskusteltu yhteistyömahdollisuuksista etenkin roadshown suhteen. Suomen Metsämuseo – Luston kanssa on suunniteltu yhteistyötä, mm. joukkoistamalla toteutetun elokuvan, Luston Sata vihreää vuotta -näyttelyn sekä suomalaisen metsäsuhteen osalta. Lisäksi Perinneleikit ry:n kanssa tehdään seinäkalenteri Suomalainen onni -teemalla.

Lisätietoja:

Nuorisoviestinnän suunnittelija Maija Kovanen, Suomen Metsäyhdistys, maija.kovanen(at)smy.fi

Toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys, anders.portin(at)smy.fi

http://www.smy.fi/suomi100/