Myönteistä kehitystä työhyvinvointiin Hyvän elämän savotalla - Työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla

tiistai, 05.02.2013

Toimihenkilöistä ja yrittäjistä koostuvalla ryhmällä testatulla TAMKin hyvinvointivalmennuksen konseptilla on selvästi havaittu olevan myönteistä vaikuttavuutta osallistujien työhyvinvointiin. Pilottiryhmään osallistuneilla metsäalan yrittäjillä ja toimihenkilöillä mittauksin todettua myönteistä kehitystä pystyttiin osoittamaan erityisesti fyysisen hyvinvoinnin osa-alueella.

Hyvinvointivalmennus aloitettiin viime vuoden toukokuussa valmennuspäivällä, missä tehtiin kehonkoostumusmittaus ja tasapainomittaus. Ennen valmennuspäivää oli jo tehty Firstbeat – hyvinvointianalyysin edellyttämät mittaukset. Osallistujat saivat henkilökohtaisen palautteen tehtyjen mittausten perusteella ja yhteistyössä työhyvinvoinnin asiantuntijan kanssa laativat henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Valmennuspäivän aikana osallistujat saivat ravitsemukseen, palautumiseen ja lepoon liittyvää ryhmäneuvontaa sekä osallistuivat venyttely- ja rentoutusharjoitukseen.

Syyskuussa osallistujat saivat kannustusta oman kehittymisensä tueksi. Marraskuun lopulla järjestettiin seurantapäivä, jossa aiemmat mittaukset toistettiin. Henkilökohtaisessa palautteessa todettiin muutokset ja oman tavoitteen mukainen edistyminen. Yleisesti ottaen voitiin todeta, että useat osallistujat olivat saavuttaneet asettamiaan tavoitteita. Myönteistä vaikuttavuutta työhyvinvointiin voitiin osoittaa erityisesti fyysisen työhyvinvoinnin osa-alueella.

Tällä hetkellä uusia valmennusryhmiä on jo aloittanut omat valmennusohjelmansa. Toiminnan laajentuessa mukaan on tullut myös useita uusia työhyvinvoinnin asiantuntijoita.

Hyvän elämän savotalla – Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma tarjoaa valmennusohjelmia ja koulutuspäiviä monipuolisesti kaikilla työhyvin voinnin osa-alueilla eli fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kohderyhminä ovat metsäalalla työskentelevät toimihenkilöt, yrittäjät ja työntekijät. Mahdollisimman hyvä vaikuttavuus saadaan aikaan organisaatiokohtaisesti räätälöidyillä valmennuspaketeilla. Vaikuttavuutta pystytään myös seuraamaan toteuttamalla seurantajaksoja esim. 6 kk välein.

Työhyvinvoinnin kehittämisohjelman puitteissa on mahdollista kehittää omaa tai organisaation johtamista ja vuorovaikutustaitoja Syväjohtamisen valmennusohjelmalla, mikä soveltuu kaikille henkilöstöryhmille.

Omia projektijohtamisen taitojaan voi kehittää osallistumalla Projektiosaamisen valmennusohjelmaan.

Kone- ja kuljetusyrittäjille omien yrittäjätaitojensa kehittämiseen on tarjolla omat räätälöidyt koulutusmoduulinsa.

Hyvän elämän savotalla – Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on suunniteltu jatkuvan vähintään vuoden 2014 loppuun saakka, joten siihen on vielä mahdollista liittyä mukaan. Työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa toteutetaan osana Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto – hanketta. MIO-hanke on saanut ESR-tukea.

Hyvän elämän savotalla – Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on osa Metsämiesten säätiön rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen koordinoimaa Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Petri Murtomäki, Tampereen ammattikorkeakoulu, petri.murtomaki@tamk.fi,
puh. 040 777 0956

Yliopettaja Jarmo Perttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, jarmo.perttunen@tamk.fi,
puh. 050 560 3159

metsa.osaamisverkosto.fi/workspace?hyvn_elmn_savotalla_tyhyvinvoinnin_kehittmisohjelma

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.