Nykyisen metsätiestön asettamat haasteet metsäenergian tuottamiselle

tiistai, 21.06.2011

Metsäteiden tämänhetkinen tila ei vastaa nykypäivän haasteisiin. Tämä ilmenee kyselytutkimuksesta, joka tehtiin talvella 2011 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueilla.

Työn tuloksesta selviää metsäteiden tila ja korjaustarpeet tutkimusalueilla. Tutkimukseen vastanneet kokivat, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, että metsäteiden tämänhetkinen tila ei vastaa nykyisiä haasteita. Teiden kantavuus, leveys, varastopaikat sekä ohitus- ja kääntöpaikat eivät ole riittäviä. Erityisesti alkukesän aikana tiet ovat huonossa kunnossa. Talviaikana ongelmat ovat vähäisempiä.

Vastaajien mielestä metsäteiden perusparannuksia pitäisi lisätä ja niihin liittyviä tukiasioita selventää. Myös teiden korjauksen ja rakentamisen yhteydessä tulisi ottaa huomioon eri tienkäyttäjien tarpeet ja sen kaluston koko, jolla tiellä liikutaan. Tärkeänä pidetään myös sitä, että teitä rakennettaessa pyrittäisiin välttämään jyrkkiä mäkiä ja käännöksiä.

Vastaajista suurin osa oli metsäkoneyrittäjiä ja heidän työntekijöitään. Haastatteluun vastasi myös erään tiekunnan puheenjohtaja ja tiekunnan osakas, Metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt, suuren suomalaisen puuorganisaation ja pienen metsäenergiayrityksen edustajat, metsäkonealan opettajat, metsäenergiatutkija sekä metsäkoneita valmistavan yrityksen aluemyyntipäällikkö.

Suomessa on noin 130 000 km metsäteitä, ja ne on suurimmaksi osaksi tehty 1970- ja 1980-luvuilla. Metsäteiden lisääntynyt käyttö luo uusia haasteita teiden kestävyydelle. Mm. metsäenergian korjuu kuormittaa jo ennestään huonokuntoisia teitä. Metsäteiden rakentamisen alkuaikoina tehdyt tiet suunniteltiin ja toteutettiin huomattavasti kevyemmälle kalustolle ja käytölle kuin mitä tämän hetkinen tarve vaatii.

Työn tilaaja oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikkö. Metsämiesten säätiö avusti työtä apurahalla.

Lisätietoja:

Ohjaava opettaja Risto Lauhanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu / Maa- ja metsätalouden yksikkö,
risto.lauhanen(at)seamk.fi, puh. 020 124 5800

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.