Opiskelijavaihto Meksikossa

perjantai, 18.09.2015

Suoritin Helsingin yliopiston ja Meksikolaisen Universidad Nacional Autónoma de Méxicon (UNAM) kahdenvälisen sopimuksen avulla noin vuoden mittaisen opiskelijavaihdon Meksikossa. Opinnot Meksikossa alkoivat heinäkuussa 2014 ja päättyivät kesäkuussa 2015.

Tänä aikana suoritin onnistuneesti opintoja talous- ja hallintotieteiden aloilla, luoden kattavaa poikkitieteellistä osaamista yhdistämällä aikaisempaa luonnonvara- ja metsätieteiden ymmärrystä talous- ja sosiaalitieteisiin. Helsingin yliopiston ja metsätieteiden laitoksen tasoa voidaan pitää kansainvälisesti korkeana, sillä huolimatta vieraasta kielestä (pääosin espanja ja vähemmistönä englanti) onnistuin opinnoissani erinomaisesti ja sain kursseista korkeimpia arvosanoja. Lisäksi metsätieteiden kansainväliseen luonteeseen sopien saavutin opintojen ja jokapäiväisen elämisen kautta hyvän ja varman espanjankielen taidon, sekä ymmärrystä meksikolaisesta ja latinalaisesta kulttuurista.

Meksikossa Suomi on kaukainen ja huonosti tunnettu paikka. Yleisesti vaihdon aikana tutustutin  kanssaopiskelijoita - niin meksikolaisia, muita eteläamerikkalaisia, aasialaisia ja eurooppalaisia - sekä muita paikallisia Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Mainostin Suomea hyvinvointivaltiona, hyvänä kauppakumppanina ja luonnoltaan kauniina turistikohteena. Esittelin Euroopan Unionia, Suomea ja Helsingin ylipistoa paikallisille opiskelijoille kansainvälisyyteen liittyvissä esitelmissä.

Huolimatta UNAM:n valtavasta koosta ja opetustarjonnasta, siellä ei opeteta varsinaisia metsätieteitä. Yleisesti metsätieteet on huonosti tunnettu opintoala ja metsäsektori saatetaan tuntea lähinnä Etelä-Meksikon trooppisissa metsissä tapahtuvista laittomista- ja ryöstöhakkuista. Yritin lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta metsätieteitä ja metsäsektoria kohtaan. Esittelin metsäalan opintoja monipuolisina luonnonvaratieteen opintoina, joissa yhdistyvät taloudelliset näkökulmat, sosiaaliset näkökulmat ja ekologia kestävän kehityksen mukaisesti. Metsäsektoria esittelin tärkeänä teollisuuden alana, joka on kansainvälistä ja kehittynyttä. Suomalaista metsäsektoria kuvasin maalleni tärkeänä. Lisäksi esiin tulivat metsäteollisuuden mahdollistamat uudet kestävät tuotteet.

Metsämiesten Säätiö tuki matkaa rahallisesti. Metsämiesten Säätiön tuella oli mahdollista kustantaa lentomatkoja, jotka pitkästä etäisyydestä johtuen olivat huomattavan kalliita. Metsämiesten Säätiö oli Helsingin yliopiston ohella matkan tärkein mahdollistaja ja tukija.

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Antti Luoma, Helsingin yliopisto, antti.a.luoma(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.