Puutyökirja suomalaisten puulajien luonteesta

maanantai, 12.12.2011

Veistotöitä on kirja suomalaisista puista ja niistä tehtävistä puutöistä. Kuvataiteilija Markus Tuormaan kirjoittamassa teoksessa perinne- ja luonnontieteiden tietämys puista rinnastuu omakohtaiseen puulajien kuvailuun. Eri puulajien luonne tulee esille sekä metsässä kasvavina puina että työstettävänä materiaalina. Puusta veistettävä esine sisältääkin usein jotakin puun luonnollisesta kasvutavasta.

Käytännön ohjeiden avulla kirjassa esitellään sekä perinteisten että uusien puuesineiden tekoa. Ohjeita yhdistää käsityökalujen käyttö, puun työstäminen pääosin tuoreena ja eri puulajien luonteiden huomioiminen. Esimerkiksi kuusenoksa-aita, kirvesvarsi, vaahterakampa, pärekori ja pihlajasormus esitellään tarkoin työohjein. Veisto-ohjeet on kuvitettu piirroksin ja työvaihevalokuvin. Kirjassa on myös luonnollisen kokoisia puiden poikki- ja halkileikkauskuvia.

Puun työstäminen innoittaa Tuormaata pohdintoihin siitä, miten käsitys puusta on muuttunut käsityömenetelmien korvautuessa teollisella ja koneellisella puuntyöstöllä. Mielikuva puusta on ollut aiemmin konkreettinen ja myyttinen, myöhemmin esteettinen. Puun kuva on myös kulttuurimme luontosuhteen kuva. Nykyisin puu mielletään ekologisena, uusiutuvana luonnonvarana. Tietoisuus siitä, että puut pitävät yllä elämän materiaali- ja energiataloutta, on antanut puumateriaalille takaisin jotakin sen vanhasta myyttisestä merkityksestä.

Kirjan luvuissa puulajit ryhmitellään osin kasvi- tai puutieteestä poikkeavalla tavalla. Jaottelu pohjautuu kokemukselliseen tietoon kansanomaisen luonnontuntemuksen tavoin. Luonnontieteen ja perinnetiedon väliltä löytyy kuitenkin myös yhtymäkohtia.

Veistotöitä on sisarteos Tuormaan aiemmalle tuoreen puun työstöä käsittelevälle kirjalle Puusta tehty – veistäen, vuollen, taivuttaen (Metsäkustannus 2007).

Metsämiesten Säätiö on tukenut kirjoitustyötä.

Veistotöitä
Markus Tuormaa
Metsäkustannus Oy, 2011
ISBN 978-952-5694-71-0
Sivuja: 176
Hinta: 42,00 €

Lisätietoja:

Kuvataiteilija, tietokirjailija Markus Tuormaa, markus.tuormaa(at)muu.fi, puh. 040 773 2817

www.metsalehti.fi/kauppa

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.