Suomalainen metsäkulttuuri on nyt kartalla!

tiistai, 27.01.2015

Suomi on metsien maa, ja siten myös monipuolisen metsäkulttuurin ja -historian maa. Lusto kartoitti vuosina 2006–2007 suomalaisia metsämuseoita ja metsämuseokokoelmia. Jo tuolloin todettiin, että kerättyä aineistoa tulisi täydentää, sillä museoiden lisäksi Suomesta löytyy lukuisia mielenkiintoisia ja arvokkaita metsäkulttuuriin ja metsähistoriaan eri tavoin liittyviä kohteita.

Suomalainen metsäkulttuuri kartalle! -hankkeessa 2013–2014 Lusto keräsi lisää tietoa Suomessa olevista metsäkulttuuriin ja metsähistoriaan liittyvistä kohteista ja paikoista. Tietojen keruun ohella oli myös ensiarvoisen tärkeää saattaa kerätty tietoaineisto yleisön ulottuville ja saavutettavaan muotoon. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa toteutettiin verkkoon Metsäkulttuurikartta.

Metsäkulttuurikartalle on nyt sijoitettu metsäalan museoita ja metsäkulttuuriin ja metsähistoriaan muutoin liittyviä kohteita yhteensä lähes 50. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa kartalle sijoitettiin valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventoinneissa kerättyä tietoa monimuotoisista metsien käyttöön liittyvistä kohteista: mm. vanhoista uittoruuhista, hiilimiiluista, tervanpolttopaikoista, metsä- ja uittokämpistä ja karsikkopuista.

Useat kartan kohteista sijaitsevat kaukana pääväyliltä, eikä niistä löydy tietoa helposti saavutettavassa muodossa. Metsäkulttuurikartan avulla tieto tuodaan helpolla tavalla kaikkien metsäkulttuurista ja -historiasta kiinnostuneiden ulottuville yhteen paikkaan koottuna. Tietoa voidaan jatkossa hyödyntää mm. matkailun kehittämisessä, opetuksessa ja tutkimuksessa. Metsäkulttuurikartta mahdollistaa esimerkiksi reittitietojen lataamisen omalle päätelaitteelle, jolloin kohteeseen on helppo suunnistaa.

Suomalainen metsäkulttuurikartalle! -hankkeella pyrittiin myös tukemaan metsäkulttuuritoimijoiden välisten verkostojen ja yhteistyömuotojen kehittämistä järjestämällä osana hanketta alan toimijoille suunnattu yhteinen seminaari.

Suomalainen metsäkulttuuri kartalle! -hankkeen rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lusto ottaa edelleen mielellään vastaan tietoa Suomesta löytyvistä metsähistoria ja -kulttuurikohteista Metsäkulttuurikartalla julkaistavaksi!

Lisätietoja:

Tiedottaja Anne Kaljunen, Lusto – Suomen Metsämuseo, anne.kaljunen(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.