Suomen kaupunkien metsätaloustoiminnoissa kehitettävää

tiistai huhtikuun 23. 2013

Risto Laukas on tutkinut opinnäytetyössään ” Suomen suurimpien kaupunkien metsätaloustoimintojen kehittäminen ” kaupunkien metsätaloustoimintojen toimintamalleja. Opinnäytetyössä on löydetty useita kehittämiskohteita ja myös keinoja asioiden parantamiseen.

Suomen kaupungit ovat asettaneet metsien omistukselle toisistaan poikkeavia tavoitteita. Tämän vuoksi on ollut perusteltua tutkia ja vertailla kaupunkien metsätalouspalveluiden toimintamalleja. Tutkimuksella löydettyjen hyvien käytäntöjen leviäminen jatkossa on kansantaloudellisesti perusteltua.

Metsätalouspalveluiden sisäistä tehokkuutta on arvioitu metsien käyttöasteella eli vuosittaisella hakkuumäärällä verrattuna kokonaispuumäärään ja kasvuun, metsien keskimääräisellä  hehtaarituotolla, metsänhoitotöiden kustannuksilla, organisaation mitoituksella eli henkilökunnan määrällä ja ulkoista tehokkuutta toiminnan vaikuttavuudella eli asukkaiden antamalla palautteella.

Kaupunkien taloudellinen tilanne antaa riittävät perustelut tutkia metsätoimintojen sisäistä ja ulkoista tehokkuutta. Metsätalous asuttujen alueiden keskellä ja niiden välittömässä läheisyydessä poikkeaa metsätaloudesta asumattomilla alueilla. Tavoitteena on ollut löytää tehokkaimmat toimintatavat kaupunkien metsätalouteen. Perustelu  parhaimmille käytännöille esitellään opinnäytetyön tuloksena syntyvillä tuloksilla.

Suomen suurimpien kaupunkien metsien kehitysluokkajakautuma on vääristynyt, hakkuumäärät ovat jääneet liian pieniksi, metsien puuntuotantoa ei ole hyödynnetty riittävästi, metsänhoitotöiden kustannukset ovat ylisuuret, kilpailutusta ei ole hyödynnetty, kaupunkien metsätalouspalveluilta puuttuvat selvät visiot ja tavoitteet ja median kanssa ei osata toimia. Siinä suurimmat ongelmat, mitkä ovat ratkaistavissa kaupunkien yhteistyöllä ja hyvien käytäntöjen oppimisella.

Metsämiesten säätiö on tukenut opinnäytetyön toteutusta.

Lisätietoja:

Metsätalouspäällikkö Risto Laukas, Lappeenrannan kaupunki, risto.laukas(at)lappeenranta.fi,
puh. 040 025 7165