Teos ylimetsänhoitaja Arvid Borgin elämästä

keskiviikko, 23.02.2011

Teoksen "Metsäluonto kansakunnan murrosvaiheissa. Ylimetsänhoitaja Arvid Borg ja metsän monimuotoisuus." käsikirjoitus on valmistunut (228 sivua, 80 kuvaa), ja sen julkaisemisesta neuvotellaan Metsäkustannus Oy:n kanssa.

Teos käsittelee ylimetsänhoitaja Arvid Borgin sukutaustaa, elämänvaiheita ja luontosuhdetta. Borgin elämä ja aktiivisen toiminnan kausi osuivat kansakunnan murrosvaiheeseen, jota leimasivat tsaarinvallan päättyminen, sitä edeltäneet sortotoimenpiteet ja sotaväen lakkauttaminen, sisällissota ja itsenäisyyden vaikeat alkuajat sekä säätyjaon mureneminen, kielikysymys, maanomistusolojen muuttuminen, koulu-uudistus ja Suomen vähittäinen kehittyminen pienimuotoisen maatalouden maasta teollistuvaksi valtioksi.

Erityishuomio teoksessa kiinnitetään metsätalouden kehittymiseen, jossa tapahtui suuri muutos harsintametsätalouden ja metsälaiduntamisen kaudesta kehittyvän metsänhoidon avulla aikaansaatuun metsäteollisuuden kauteen.

Lisäksi tarkastellaan venäjänvallan loppupuolella heräävän luonnonsuojelun kehittymistä ja vähittäistä laajentumista luonnon monimuotoisuudeksi ja luonnon monikäytöksi. Tarkastelu lähtee Arvid Borgin ajasta Ähtärin Tuomarniemellä ja jatkuu eri vaiheita seuraten nykypäivään saakka. Kunkin kehitysvaiheen konteksti otetaan huomioon eli selvitetään, millaisissa oloissa monimuotoisuuden osatekijät ja uhkat milloinkin kehittyivät.

Teos jakaantuu siten kolmeen pääjaksoon: sukutaustan, elämänvaiheiden ja metsäluonnon monimuotoisuuden selvittelyyn. Niiden rinnalla, henkilöiden ja tapahtumien toimintaympäristönä, kulkee ohuena johtosäikeenä ajan historia ja sen murrosvaiheet. Historiallisen tilanteen kuvaus on hyödyllinen Arvid Borgin sukutaustan ja hänen elämäntyönsä ymmärtämiseksi ja sijoittamiseksi siihen aikahistorialliseen ympäristöön, jossa hän ja hänen esi-isänsä toimivat.

Metsämiesten Säätiö on tukenut teoksen kirjoittamista.

Lisätietoja:

FT Pekka Borg, pekka.borg(at)tintti.net, puh. 0500 192 526

MTT, tutkijayliopettaja Tapani Tasanen, Tuomarniemen metsäoppilaitos, tapani.tasanen(at)seamk.fi,
puh. 040 830 4132

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.