Uutta tietoa esillä Metsä- ja Viherpäivillä - taajama-alueiden viheralueet vaativat jatkuvaa hoitoa

tiistai, 14.08.2012

Kolmannet Metsä- ja Viherpäivät järjestettiin Helsingissä toukokuun 24.-25. päivänä . Ensimmäinen taajamien viheralueiden, metsien ja rakennettujen viheralueiden, ammattilaisille suunnattu seminaari pidettiin Lappeenrannassa vuonna 2007 ja seuraava v. 2010 Tampereella. Helsingin tapahtumaan kokoontui aiemmista seminaareista entisestään kasvanut osallistujamäärä, mukana oli jo lähes 200 osallistujaa.

METO – Kuntien Metsäasiantuntijat ry:n ja Viherympäristöliitto ry:n yhteistyössä suunnitteleman seminaarin tavoitteena oli saattaa yhteen taajamien luonnonalueiden ja rakennettujen viheralueiden parissa työskenteleviä ammattikuntia. Ajankohtaistiedon jakamisen lisäksi seminaarin keskeisenä päämääränä oli toimia osallistujille verkottumisen, tiedon vaihdon ja vuorovaikutuksen foorumina. Tapahtuman järjestämistä on tukenut Metsämiesten Säätiö.

Metsä- ja Viherpäivien torstai-aamupäivän avausseminaarin teemana oli ”Terveyttä, vireyttä ja hyvinvointia vihreästä”. Sekä rakennetut että luonnonmukaiset viheralueet osana kaupunkirakennetta tuottavat ekosysteemipalveluja, joiden hyödyt ovat tutkimusten mukaan moninaiset. Viheralueiden tarjonnan ja ihmisen hyvinvoinnin välillä on useiden tutkimusten kautta todistettu olevan selvä yhteys. Viheralueiden tuottamien aineettomien hyötyjen rahallinen arvottaminen on vaikeata, mutta oletettavaa on, että pitkällä tähtäimellä investointi ympäristöön palautuu yhteiskunnalle vähentyneenä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttönä. Suomalaisten kaupunkiseutujen kasvaessa ja tiivistyessä on yhä tärkeämpää selvittää, miten maankäyttöpäätökset vaikuttavat taajamavihreän ekosysteemipalveluihin ja asukkaiden kokemaan ympäristön laatuun.

Taajamaviheralueiden kasvillisuus ja luonto ovat alueiden lisääntyvästä käytöstä ja rakentamisesta johtuen muutospaineessa, ja myös ilmastonmuutos tuo mukanaan niiden ylläpitoon uusia varautumis- ja kehittämistarpeita. Rakennetut viheralueet tarvitsevat jatkuvaa kunnossapitoa. Myös metsiä ja muita luonnonympäristöjä on taajama-alueilla hoidettava miellyttävän ja turvallisen ulkoilukokemuksen varmistamiseksi. Torstai-iltapäivän aikana käsiteltiin ajankohtaisia metsien ja viheralueiden hoidon teemoja kahdessa rinnakkaisseminaarissa. Pohdittavina olivat mm. vieraslajien uhka puistoille ja erityisesti luonnonmukaisille alueille, joissa torjunta on hankalaa. Virkistysmetsien vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä ja käytännön sovellutuksia esittelevä luentokokonaisuus keräsi runsaan kuulijajoukon. Perjantaina seminaari jatkui tutustumiskierroksella Helsingin viherkohteille.

Metsäntutkimuslaitoksen ja monien metsä- ja viheralan toimijoiden yhteistyönä syntynyt uusi taajamametsien hoito-opas oli myös esittelyssä Metsä- ja Viherpäivillä.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Jouko Laakso, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara,
jouko.laakso(at)hel.fi, puh. 0500 701 501

Toimitusjohtaja, puutarhaneuvos Pekka Leskinen, Viherympäristöliitto ry,
pekka.leskinen(at)vyl.fi, puh. 020 792 0841

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.