Vaihto-Opiskelu Japanissa

tiistai, 25.06.2013

Suoritin vaihto-opintoja Japanissa lukuvuoden 2012-2013. Tärkeimmät saavutukset vaihtovuoden aikana olivat kansainvälinen verkostoituminen, Japanin kielen ja kulttuurin alkeiden oppiminen ja vuoden aikana saatu elämänkokemus.

Japaniin tullessani en puhunut lainkaan Japania, mutta nyt kykenen jo yksinkertaisiin keskusteluihin. Kulttuurisesti olen oppinut Japanilaisten tapoja toimia, jotka ovat välillä jopa hermoja kiristäviä kaltaiselleni rationaalisesti ajattelevalle länsimaalaiselle, asian tiedostaminen voi hyvinkin olla tulevaisuudessa hyödyksi.

Verkostoituminen on mahdollisesti parhaiten tulevaisuudessa hyödynnettävissä oleva asia minkä tältä vaihtovuodelta sain. Monet uudet ihmiset joihin tutustuin, ovat vaihto-oppilaita muun muassa kaupankäynnin, markkinoinnin sekä Japanin kielen pääaineopiskelijoita, joten verkostoituminen on varmastikin hyödynnettävissä mikäli mainittujen alojen osaajia tulen tulevaisuudessa tarvitsemaan työni puolesta.

Elämänkokemuksen osalta olen kasvanut paljonkin, ja saanut lisää itseluottamusta ja huomannut paljon parannettavaa. Etenkin Japanin energiatalous ja energiatehokkuus ovat alueita joihin nimenomaan metsätieteiden pääaineopiskelijana voisin ottaa kantaa. Talot ovat kylmiä, huonosti eristettyjä, usein sähköllä lämmitettäviä, ja liedet lämpeävät useimmiten kaasulla. Uudemmissakaan rakennuksissa en nähnyt edes kaksinkertaisia ikkunoita vaikka ulkona oli jo pakkasta.

Bioöljy ja -kaasu, pelletti sekä muut erilaiset uudet energiasovellukset voisivat soveltua Japaniin korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Japanin vallitseva ydinvoimatilanne on kasvattanut lisäpaineita vaihtoehtoisten energiamuotojen käytölle.

Kaikki näkemäni metsät ovat olleet enemmän tai vähemmän hyödyntämätöntä (hakkaamatonta/hoitamatonta) vuoristometsää. Puiden laatu sahatavaraksi näyttää melko huonolta runkomuotojen osalta, mutta mikäli metsiä hoidettaisiin, uskon, että myös Japanissa voitaisiin tuottaa huomattavasti enemmän sahatavaraa.

Lähes kaikki puutavara Japanissa on tuontitavaraa, joten poliittisella puolella olisi varmasti kiinnostusta oppia metsien tehokkaammasta hyödyntämisestä, vaikka luonnontilaa tunnutaankin suosivan melko voimakkaasti. Tässä on paitsi sahatavaran entistä voimakkaamman viennin, niin myös metsäosaamisen vientimahdollisuus suomalaisille.

Säätiön apuraha korvasi ison osan vaihtovuoteni kuluista. Käytännössä sillä voitiin maksaa kevään 2013 asumismenot. Näin ollen sain paljon enemmän lisää mahdollisuuksia oppia ja kokea Japania apurahan myöntämisen jälkeisellä ajalla.

Lisätietoja:

Opiskelija Jaakko Karvonen, UEF, jakarvon(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.