Vanhat metsäsarjat digitoituina vapaaseen verkkokäyttöön

maanantai, 10.01.2011

Suomen Metsätieteellinen Seura on siirtänyt julkaisemiaan metsätieteellisiä julkaisuja sähköiseen muotoon vuodesta 2006 lähtien Metsämiesten Säätiön tuella. Hankkeen tavoitteena on saattaa vanhat, mahdollisesti hauraat ja osin vaikeasti saatavilla olevat julkaisut kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

Vuonna 2010 hankkeessa digitoitiin Acta Forestalia Fennica -julkaisusarjan numerot 6-90 vuosilta 1916–1967. Nyt digitoidut julkaisut täydentävät hankkeessa aiemmin digitoitujen julkaisujen sarjaa siten, että kaikki Acta Forestalia Fennican numerot 1-240 (julkaisuvuodet 1913–1993) ovat sähköisesti saatavilla verkossa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDA:ssa.

Aiemmin hankkeessa on saatettu kaikki Silva Fennica -sarjan julkaisut (vuodet 1926–1997) sähköiseen muotoon HELDA:an. Nämä julkaisut ovat luettavissa täältä. Vuodesta 1998 lähtien Silva Fennica on ollut avoimesti saatavilla verkossa osoitteessa silvafennica.fi.

Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää lämpimästi Metsämiesten Säätiötä tuesta hankkeelle.

Lisätietoja:

Sihteeri Riitta Väänänen, Suomen Metsätieteellinen Seura ry., sms(at)helsinki.fi, puh. 010 211 2144

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.