Astu metsämaisemaan - uusi teos maisemasuunnitteluun

torstai, 28.06.2012

Metsä maisemassa -kirja tarjoaa lukijalle havainnollisen maisemasuunnittelun työkalupakin, jonka avulla yhteisen maiseman hoito on helpompaa. Kirja tuo uutta asiantuntijatietoa maisemanhoidon perusteista, terminologiasta ja uudenlaisista hoitomalleista. Kuinka maanomistaja voi omalla tontillaan edistää kaunista maisemaa? Miten viherammattilainen löytää sopivat hoitoratkaisut maisemallisesti herkkiin kohtiin? Tai mitä kyläyhdistys voi tehdä yhteisen maiseman eteen?

Teos kertoo tavoista, joilla maanomistaja voi omilla maillaan edistää kaunista maisemaa. Se havainnollistaa maiseman visuaalisia tekijöitä, erilaisten maisematyyppien viheralueiden käsittelyä, metsämaiseman paikallisia piirteitä eri maisemamaakunnissa, virkistysalueiden lähimaiseman ja näköalatyyppien hoitoa sekä yhteistä suunnitteluprosessia. 

Maiseman hoitoa on kirjassa esitelty runsaalla kuvituksella ja esimerkeillä eri puolilta Suomea. Erilaisia hoitomallivaihtoehtoja on havainnollistettu piirroksin. Metsämiesten Säätiö tuki kirjahanketta  osallistumalla kuvituskustannuksiin.

Kirja perustuu TkT, MMM Minna Komulaisen keväällä 2010 Aalto-yliopistossa tarkastettuun väitöskirjaan metsämaisematyypeistä. 

Kirjan kohderyhmänä ovat maaseudun ja taajamien maanomistajat, asukas- ja kyläyhdistykset, kuntien viherammattilaiset, metsäammattilaiset sekä puutarha-alan, metsäalan ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat.

Minna Komulainen
Metsä maisemasssa 
Suunnittelu ja hoito 
ISBN 978-952-5694-93-2 
224 s. sid. 
Ovh. 42 € 
Metsäkustannus Oy

Lisätietoja:

TkT, MMM Minna Komulainen, minna.komulainen(at)maajakotitalousnaiset.fi,
puh. 044 5500 862

Myyntipäällikkö Tiina Saarnimo, Metsäkustannus Oy, tiina.saarnimo(at)metsakustannus.fi,
puh. 0400 254 275

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.