Avoimen innovaatiotoiminnan toteuttamisen menetelmät tukevat puualan kilpailukyvyn kehittymistä

keskiviikko, 16.04.2014

Hankkeessa etsittiin konkreettisia avoimen innovaatiotoiminnan tapoja, joilla puualan yritykset voivat vahvistaa omaa kilpailukykyään esimerkiksi uusien tuotteiden ja toimintatapojen avulla. Puualan yritykset ja toimijat ovat havainneet, että perinteiset yhteistyön keinot eivät enää tue riittävän hyvin nykyistä liiketoimintaa, minkä vuoksi on erittäin tärkeää kyetä tekemään entistä avoimenpaa ja joustavampaa yhteistyötä sekä yritysten että puualan tuki- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin toimijoiden välinen yhteistyöprosessi, joka voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: a) ideoiden kerääminen yhteisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi, b) tunnistettujen kehittämisideoiden evaluointi ja analysointi, sekä c) parhaiden ideoiden käyttöönoton suunnittelu ja toteuttaminen. Prosessin toteuttamisessa hyödynnettiin sekä laadullisia (haastattelut, työpajat) sekä määrällisiä menetelmiä (Robust Portfolio Modeling), jotka mahdollistivat tehokkaan ja tuloksekkaan prosessin läpiviennin ideoiden keräämisestä niiden implementointiin. Yhteensä menetelmän avulla löydettiin 88 kehittämisideaa 17 mukanaolleen puualan toimijan joukosta, joista analyysin avulla valittiin parhaat jatkosuunnittelua ja implementointia varten.

Metsämiesten Säätiön rooli puualan keskeisenä toimijana ja hankkeen tukijana on ollut erittäin merkittävä ja tärkeä hankkeen toteuttamisen kannalta. Puualan toimijat ja yritykset ovat nähneet myös erittäin positiivisena innovaatiotoiminnan avoimuuden lisäämisen ja sen edistämisen konkreettisen tutkimus- ja kehittämistyön avulla.

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Jarkko Pellikka, Savonia-ammattikorkeakoulu, jarkko.pellikka(at)skenar.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.