Esineellinen metsäkulttuuri saavutettavaksi

torstai, 17.03.2011

Valtakunnallisena metsäalan erikoismuseona toimiva Suomen Metsämuseo Lusto toteutti vuosina 2006–2010 laajan hankkeen Valtakunnallisten metsämuseokokoelmien kartoitus ja luettelointi, jonka tavoitteena oli parantaa keskeisiin suomalaisiin ammatillisiin metsämuseoihin tallennetun esineellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin metsähistoriaan liittyviä kokoelmia eri tahoilla laajemminkin.

Mittavan hankkeen päättyessä Punkaharjulla toimivan Luston, Rovaniemellä toimivan Lapin metsämuseon, Lieksassa toimivan Pielisen museon ja Ilomantsissa toimivan Möhkön ruukkimuseon kokoelmista noin 12 000 esinettä viitetietoineen ja esinekuvineen on haettavissa ja selattavissa julkisen Kantapuu-museotietokannan kautta. Tämä digitoitu kulttuuriperintö kertoo metsätalouden ja laajemmin koko metsien käytön monipolvista historiaa 1800-luvulta nykypäiviin.

Kantapuussa voi tutustua paitsi vanhan savottakulttuurin arkeen, myös suuriin metsäkoneisiin ja niiden tuomaan työnkuvan muutokseen. Kokoelmat valottavat niin ikään esimerkiksi metsissä liikkumista, metsiin liittyviä arvoja ja puun käyttöä eri aikoina. Hankkeessa tuotettua digitaalista aineistoa täydentävät Kantapuussa olevat muut kokoelmat, kuten valokuvat sekä arkisto- ja kirjakokoelmat. Kaikkiaan Kantapuussa on tällä hetkellä selattavissa yli 100 000 museo-objektia seitsemän eri museon kokoelmista. Kantapuussa voi antaa palautetta ja lisätietoja esineistä ja kuvista ja tilata sekä valokuvia että esinekuvia omaan käyttöönsä. Käyttäjien toivotaankin erityisesti antavan lisätietoja metsähistoriaan liittyvistä esineistä.

Metsät, metsien käyttö sekä ennen kaikkea metsätyö ja uitto kuuluvat olennaisena osana suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten arjen historiaan, mikä näkyy lukuisten paikallisten metsämuseoiden, metsämuseokokoelmien ja muiden metsäalaan liittyvien kohteiden määrässä. Hankkeessa kartoitettiin vuosina 2006–2007 suomalaisia metsämuseoita ja metsämuseokokoelmia, erilaisten kokoelmien luettelointi- ja säilytystilannetta, kuntoa sekä kokoelmien saavutettavuutta.

Kartoituksen tavoitteena oli kerätä tietoa ennen kaikkea pienemmistä ja vähemmän tunnetuista paikallisista metsämuseoista ja -kokoelmista. Kohteiden löytäminen ja rajaaminen on vaikeaa, koska metsähistoriaan liittyvää aineistoa kuuluu vähäisessä määrin monien museoiden ja muiden tahojen kokoelmiin ja lisäksi metsäkulttuuria ja -historiaa voidaan määritellä monin eri tavoin. Varsinaisten museoiden ja museoesinekokoelmien lisäksi on olemassa metsähistoriaan liittyviä miljöitä, rakenteita ja käytössä olevia rakennuksia. Kartoituksessa listattiin noin 40 erilaista metsähistoriallista kokoelmaa, museota tai niihin rinnastettavaa käyntikohdetta. Kartoituksen tuloksia julkaistaan Luston kotisivuilla vuoden 2011 aikana.

Hankkeen rahoitti kokonaisuudessaan Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Intendentti, FT Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi,
puh. 050 366 9552

www.kantapuu.fi, www.lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.