Metsähistorian Seura uudisti strategiansa

tiistai, 06.08.2013

Syksyllä 2011 aloitettu strategiauudistus vietiin loppuun vuoden 2012 aikana. Tiedotus, viestintä ja kansainvälinen toiminta ovat keskeisiä asioita uudessa strategiassa. Nämä ovat myös näkyvimpiä toimintoja jäsenten ja sidosryhmien suuntaan. Strategiaa toteuttavat seuran hallitus sekä sen tukena toimivat pysyvät kuusi työryhmää: tiedotustyöryhmä, tutkimustyöryhmä, opintomatkatyöryhmä, talous- ja hallintotyöryhmä, Vuosiluston toimituskunta ja jäsentyöryhmä.

Työryhmät ottavat toiminnan suunnittelussa huomioon kertomusvuonna toteutetun jäsenkyselyn tulokset. Strategia on julkaistu seuran jäsenlehti Susikossa 3/2012.

Vuoden 2012 toiminnan tärkeimpiä tapahtumia olivat:

Tilaisuudet

  • Sydäntalven esitelmätilaisuus Tieteiden talolla Helsingissä 5.2.2012
  • Vuosikokous, esitelmätilaisuus ja jäsen- ja tutkijatapaaminen Tieteiden talolla Helsingissä 28.3.2012

Opintomatkat

  • Kotimaan opintomatka 8.–9.6.2012 Tampereen seudulla. Ohjelma koostui metsäkohteista, näköalapaikoista, museoista ja organisaatioiden esittelyistä lähinnä Kangasalan, Pälkäneen ja Tampereen alueilla. Markku Rauhalahti vastasi retken järjestelyistä. Osanottajia oli 31.
  • Ulkomaan opintomatka Sveitsiin 17.–21.10.2012. Matkan järjestelyistä vastasivat seuran puolesta Pirkko Kivinen ja Tapani Tasanen sekä Sveitsissä metsänhoitaja Nathalie Barengo Zürichin kantonin metsävirastosta. Susikosta 3/2012 löytyvän matkakertomuksen kirjoitti Markku Rauhalahti. Osanottajia matkalla oli 24.
  • Vuosittainen pohjoismainen metsähistoriakonferenssi järjestettiin 20.–23.9.2012 Tanskassa, Pohjois-Själlannissa. Konferenssiin osallistui seitsemän suomalaista sekä Ruotsista seuramme jäsen Maarit Kalela-Brundin. Maija Kovasen kirjoittama matkakertomus julkaistiin Susikossa 3/2013.

Metsähistorian Seuran Internet-sivuja ylläpidettiin yhteistyössä Luston kanssa. Toiminnasta tiedotettiin myös suomenkielisellä painetulla esitteellä ja erilaisissa tilaisuuksissa, mm. metsäpäivillä ja antamalla haastatteluja lehdille.

Julkaisutoiminta:

  • Vuosilusto 9 "Metsien miehiä ja naisia" julkaistiin keväällä
  • Jäsentiedote Susikko toimitettiin kolme kertaa. Susikko ilmestyi sähköisenä seuran kotisivuilla ja tarpeen mukaan postitettiin monisteena niille seuran jäsenille, jotka eivät käytä Internetiä tai eivät olleet vielä ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran toiminnan esittelyn ja ajankohtaisten asioiden lisäksi Susikossa julkaistiin mm. metsähistoriaa käsitteleviä lyhyitä artikkeleita, opintomatkaraportteja ja kirja-arvosteluja.

Seura piti yhteyttä perinne- ja historiayhdistyksiin ja alan muihin yhteisöihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhteistyö Luston sekä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston metsähistorian tutkimusta harjoittavien yksiköiden kanssa jatkui tiiviinä.

Seuran toiminnan vaikuttavuutta edisti ratkaisevasti Metsämiesten Säätiön seuran hankkeille myöntämä taloudellinen tuki.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tapani Tasanen, Metsähistorian Seura, tapani.tasanen(at)seamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.