Metsänhoitoyhdistyksissä työhyvinvointiin panostamalla tuottavuutta

lauantai, 06.02.2016

Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen mietti yhdistysten toimintaa ja vaati henkilöstöltä kykyä sopeutua uuteen tilanteeseen. Uuden edessä olivat niin toimihenkilöt kuin toiminnanjohtajat. Hankkeen avulla metsänhoitoyhdistysten työhyvinvoinnin merkitys onnistuneen toiminnan kehittämisen taustalla nostettua erääksi keskeiseksi alueeksi.

Hankkeessa metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajat saivat työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen heille järjestetyltä muutosjohtamiskurssilta sekä sen seurantajaksolta. Kurssilla jokainen tj teki ulkopuolisen asiantuntijan avulla toimintasuunnitelman omalle yhdistykselle tulevaa muutosta varten erityisesti henkilöstö huomioon ottaen. Samalla käytiin läpi muutoksen lainalaisuuksia, johtamista muutoksessa ja yleisesti ihmisten jaksamista muutoksessa. Osana kurssia käytettiin myös työterveyslaitoksen psykologia kertomassa työn aiheuttamista psykososiaalisista kuormitustekijöistä.

Kaikille metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöille järjestettiin työhyvinvointiin painottuvat henkilöstöpäivät kolmella alueella. Toimihenkilöt saivat kokonaiskuvan jaksamisesta, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta ja muutoksessa jaksamisesta. Myös arvokkaat vertaistukiverkostot saivat lähtölaukauksensa vuonna 2014. Erityisen tärkeinä pidettiin esille nostettuja konkreettisia esimerkkejä kollegojen onnistumisesta tuottavan työn, työhyvinvoinnin sekä vapaa-ajan yhdistelmästä.

Vertaistukiverkoston rakentaminen siirtyi hankkeen jälkeen metsänhoitoyhdistys ketjun vastuulle.

Hankkeessa saatiin myös luotua malli metsänhoitoyhdistysten työhyvinvointikyselystä sekä toimihenkilöille että metsätyöntekijöille Länsi-Suomen alueella ja Etelä-Suomessa. Hankkeen päätyttyä malli on levitetty käytettäväksi kaikissa MHY ketjun yhdistyksissä ympäri Suomen. Hankeeseen liittyen teetettiin myös yksi opinnäytetyö Lapin ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyössä selvitettiin työtyytyväisyyskyselyiden pohjalta haastatelleen metsänhoitoyhdistysten työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä.

Hanke onnistui nostamaan työntekijän hyvinvoinnin keskeiseksi osaksi metsänhoitoyhdistysten siirtyessä uuden MHY lain aikaan. Osittain hankkeen ansiosta muutos oli onnistunut, MHY säilyttivät kannattavuutensa sekä ovat onnistuneet kehittymään myös työnantajaroolissa.

Lisätietoja:

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, marko.maki-hakola(at)mtk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.