Metsänhoitoyhdistys Pieksämäen asiakastyytyväisyys

tiistai, 06.08.2013

Opinnäytetyössäni tutkin Metsänhoitoyhdistys Pieksämäki ry:n asiakastyytyväisyyttä. Kyselyssä kartoitettiin palveluiden tärkeyttä, asiakaskannan rakennetta, oja- ja tiepalveluiden tärkeyttä ja tarvetta sekä Myrskytuhojen korjuun onnistumista. Kyselyyn osallistujiksi arvottiin joka kuudes metsänhoitoyhdistyksen jäsen asiakasluettelosta. Kysely tehtiin postitse kirjekyselynä.

Metsänomistajien ikä on noussut tasaisesti, keski-ikä oli jo 63 vuotta. Kotitilalla vakituisesti asuvien määrä on vähentynyt, muutto on ollut kotikunnan taajamiin. Henkilökohtainen yhteydenotto pidettiin tärkeimpänä yhteydenpitomuotona. Tärkeimpänä palveluna oli valtakirjakauppa, seuraavaksi edunvalvonta ja neuvonta. Vuoden 2011 lopussa 56 % vastanneista ei vielä tiennyt metsänhoitoyhdistyksen oja- ja tiepalvelusta.

Astamyrskyn tuhojen korjaamisessa 67 % käytti metsänhoitoyhdistyksen apua. Puuta kaatui keskimäärin 325m3 tilaa kohden myrskyn seurauksena. Metsähoitoyhdistyksen palvelua käyttäneet antoivat tuhojen hoidosta arvosanan 8,2. Metsämiesten Säätiö on tukenut opinnäytetyötä apurahalla.

Lisätietoja:

Yliopettaja Pasi Pakkala, Mikkelin ammattikorkeakoulu, pasi.pakkala(at)mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.